På overheaden fremst i klasserommet flimrer bildet av et voksent menneskeskjelett. Golf-studentene ved Høgskolen i Hedmark er samlet i ring rundt sin foreleser i bevegelseslære, Thorsteinn Sigurjonsson.

 

På pulten ligger hver deres notatblokk, hvor de skribler ned notater om alt fra brystvirvler og ryggmarg til bruskskiver og diafragma.

 

Like bak dem henger en kraftig blitspære over studentene, mens en kameramann sirkulerer rundt dem og fanger forelesningen på film. Han filmer det som skal bli en del av en lengre rapport, som i løpet av kort tid skal sendes til golfens styringsorgan, R&A i St. Andrews i Skottland.

 

– R&A går inn med 35 000 pund i året i tre år. De støtter prosjektet fordi de liker måten hvordan forbund, høyskole og PGA alle jobber sammen mot samme sak. Dette er vår måte å vise R&A og omverdenen hva vi gjør, forteller ansvarlig for trenerutvikling i NGF, Anders Thelberg til Norsk Golf.

 

Les også: Historisk oppstart av det nye trenerstudiet

 

(artikkelen fortsetter under bildet!)

 

 

BLANDET DROPS: Elevene får en allsidig utdannelse gjennom det nye studiet. Her er det bevegelseslære

med Thorstein Sigurjonsson. (Foto: Christian Døvle/Norsk Golf)

 

 

Praktisk rettet 

 

Prosjektet har sammen med Norges Idrettsforbund blitt presentert i en felles møteplass for europeisk forskning og utvikling og samarbeid.

 

Tidenes første golf-kull på Høgskolen i Hedmark i Elverum består av syv elever. Det er det samme som årets fotballinje. Thelberg er godt fornøyd med hvordan studiet har kommet ut fra startportene. 

 

– Vi deler den samme visjonen som Høgskolen, og det er å bygge praktikere med solide akademiske kunnskaper. Dette er elever som skal kunne agere ute i felten, mens samtidig også vite hvorfor de gjør det de gjør. Samarbeidet har fungert ypperlig så langt, sier Thelberg.

 

Golfstudiet jobber tett med Elverum Golfklubb, hvor studentene er ute i praksis gjennom hele studieløpet.  I tillegg til gratis tilgang på range og fri tilgang på fasiliteter, inviteres studentene også til å ta del i styremøter i klubben som observanter. De deltar og i planlegging, gjennomføring og evaluering av golfsesongen.

 

 

Liker å være forsøkskanin

 

Sivert Sende Skotvold (Steinkjer GK), en av de nye «trenerpionerene» på golflinjen, anslår at 80 prosent av den golffaglige delen av utdanningen så langt har vært rettet mot praktisk arbeid.

 

– Jeg har blitt mye mer bevisst på hva jeg sier som lærer. Jeg skjemmes nesten over hvordan jeg har gjort det tidligere når jeg har forsøkt å lære bort golf til andre, smiler han til Norsk Golf.

 

– Jeg trodde jeg kunne mye om golfsvingen før jeg begynte her, men det er mye av det jeg har trodd jeg kunne som ikke stemte. For eksempel hvordan køllehodet påvirker ballen. Det er veldig mange myter i golf som ikke stemmer, konkluderer han.

 

Hans medelev Eirik Gulbrandsen (Moss & Rygge GK) er enig. Han er spesielt fornøyd med hvordan han får utviklet sine pedagogiske evner.

 

– Det hjelper ikke stort å kunne mye hvis man ikke klarer å lære det bort. Jeg har lært mye om hvordan jeg skal formidle teori videre til andre.

 

-Alt som elevene leser om får de prøvet ut i praksis i klubben, sier Anders Thelberg. 

 

Sivert og Eirik sier de ikke synes det er noe skummelt å være de første nye elevene i et helt nytt studie. Heller tvert i mot.

 

– Det er gøy å være litt forsøkskanin. Egentlig er det veldig positivt. Det gjør det kanskje lettere for oss å få jobb. Vi blir jo de første der ute i arbeidsmarkedet med denne utdannelsen.

 

 

Ny rolle for fremtidens trener

 

Så hva blir hovedforskjellen på trenerne som utdannes i dette nye studiet, og nåtidens golftrenere i Norge? 

 

– De vil få en bredere faglig bakgrunn ved at de får både en trener- og en lederutdanning. Satt på spissen handlet trenerrollen tidligere om å kunne alt om baksving. Nå handler det i større grad om å få hele klubben til å fungere sportslig. Trenerrollen og lederrollen går mer i hverandre, spesielt etterhvert som klubber har blitt tvunget til nedskjæringer, forklarer Anders Thelberg til Norsk Golf.

 

Han sier studentene bør kunne gå ut i klubbene som sportssjefer, og på lengre sikt også som daglige ledere.

 

Parallelt med at det utvikles stadig flere frivillige trenere ute i klubbene, øker også behovet for at de profesjonelle trenerne går inn i nye roller.

 

– Vi ønsker å skape en grasrot der et stort frivilligkors kan være trenere og ambassadører for golfen. Men et frivillig korps må også følges opp og ledes, og der har vi fremtidens hovedtrener. Hvor hadde norsk langrenn vært uten frivilligkorpset og uten engasjerte trenere og ledere? Vi i golfen drar fordel av at vi har mange profesjonelle trenere, men vi kan ikke kun ha profesjonelle trenere. De profesjonelle trenerne må lede de frivillige.

 

Første studieår består av totalt 60 studiepoeng. Av disse er bare 15 av dem golf. Studentene får innføring i en rekke andre idretter, og utenom de golfrelaterte fagene deler studentene klasse med både fotball-, håndball-, turn-, langrenns-, og friidrettsstudenter.

 

– Jeg synes det er veldig deilig at det ikke bare er golf hele tiden. Det er greit med en avveksling, spesielt nå på vinteren. Vi i klassen har mye kontakt med de andre elevene, og mitt inntrykk er at vårt opplegg er mye mer gjennomført enn hos de andre idrettene, sier Sivert Sende Skotvold.

 

– Med så mange valgmuligheter, er dere ikke redde for at golfstudentene skal forsvinne til andre idretter, Anders Thelberg?

 

–  Siden de har mange valgmuligheter, kan det bli lettere for flere unge å våge og ta steget til å utdanne seg innen golf. Nå vet de at de har andre muligheter å falle tilbake på. Og verdien studentene har for golf-Norge blir ikke borte dersom de skulle prioritere en jobb som idrettslærer eller i kommunen, fremfor ute i en golfklubb. Dette blir uansett ambassadører for golf ute i samfunnet, noe som kan være veldig verdiskapende.

 

– Men vi jobber selvfølgelig for at studentene skal bli værende i golfen når de omsider skal ut i arbeidslivet.

 

 

SAMARBEID: Elverum GK har et tett samarbeid med Høgskolen i Hedmark.

(Foto: Kristin Moe Krohn/Norsk Golf)

 

NB! Søknadsfrist for neste års golfstudie er 15. april.