(Pressemelding)

I 2012 vil aksjonærene kunne spille på hverandres baner for kun kr. 150,- pr. runde, og i tillegg få tilgang til noen av Europas ypperste baner til svært gunstige priser. Et lokalt samarbeid skal sørge for at spillerne aldri opplever stengte baner, det være seg ved sen baneåpning, banevedlikehold, værforhold eller under større turneringer. 

Dette innebærer at de tre klubbenes aksjonærer alltid skal ha de beste banene tilgjengelig for spill. Aksjonærene kan også ta del i turneringssamarbeid mellom klubbene, og få et av de beste turneringstilbudene på klubbnivå i landet. I tillegg til dette vil klubbene i First Class Golf gå sammen om et tett og profesjonelt samarbeid innenfor store og tunge turneringsarrangementer i nært samarbeid med Norges Golfforbund.

Vi har fasilitetene, kompetansen og kvaliteten til å levere et topp arrangement. First Class Golf-samarbeidet omfatter også effektivisering av drift og innkjøpsordninger for større golfanlegg. Dette bidrar til økt innsparing for selskapene som igjen kommer aksjonærene til gode.

 First Class Golf skal tilføre aksjonærene i Miklagard, Losby og Hauger merverdier av betydning.