I 2015 måtte driften i Tromsø Golfpark reddes med hjelp fra banken og egne kausjonister, som med støtte fra klubbens egne aksjonærer kunne sikre videre drift av golfbanen. Tromsø GK avviklet selskapet og tok selv over driften av golfanlegget. 

Dette skjedde i kjølvannet av en drastisk økning i verdien på sveitsiske franc, hvor klubben hadde store deler av sitt lån.

Nå, snaue to år senere, ser tilværelsen langt lysere ut for tromsøværingene.

Denne uken skriver Nordlys (NB! Krever innlogging) at det første hele driftsåret etter at klubben overtok driften, har vært et godt år økonomisk; klubben avsluttet 2016 med et driftsresultat på en halv million kroner i overskudd, med et ordinært overskudd på rundt 350 000 kroner etter finanskostnader.

– Vi er veldig glad for dette resultatet. Det har vært tøffe tak, men det er rett og slett bra at vi har klart å skape såpass solid drift. Det beviser at det var et riktig grep at klubben overtok driften av anlegget, sier styreleder Bjørn Sønsteby til Nordlys.

Avisen skriver at overskuddet skal brukes til å utvikle anlegget videre.

I fjor inngikk Tromsø Golfklubb et samarbeid med «Aurora Alps», som driver med en rekke ulike vinteraktiviteter i området. Det gjør golfbanen til et helårsanlegg. Det har også bidratt til å styrke den økonomiske situasjonen til golfklubben, som per dags dato har rett i underkant av 400 medlemmer. På det meste har medlemstallet vært på 800.

Klubbens daglige leder, Rune Karlsen, sa til framtidinord.no i fjor sommer at han håpet at den femårige avtalen med Aurora Alps signaliserer en ny start.

– Vi synes det er viktig at det er idretten som eier anlegget, for på sikt er det best. Vi har tro på at samarbeidet både kan gi oss hurtigrute- og cruisepassasjerer på sommerstid, noe som i så fall blir et tilbud vi ikke har hatt før.