Mange opplever at man kompliserer og overanalyserer situasjoner slik at man gjør oppgavene sine saktere og med større usikkerhet enn det som er optimalt. Det er ofte da vi også gjør feil eller tar dårlige valg.

Med gode rutiner slipper du å tenke så mye, med rutinene automatiserer du prosesser og oppgaver som er viktig for å prestere godt over tid.

Rutiner gjør deg trygg, og når du er trygg kan du fokusere på hva du skal gjøre – og deretter agere raskere og bedre! Gode rutiner skal være et fast holdepunkt som tar deg gjennom både lette og krevende situasjoner på en godt forberedt måte.

Med rutiner forbereder du deg til optimale treningsøkter og legger til rette for optimale konkurranser. Rutiner inkluderer både de fysiske rutinene du skal gjennomføre i forbindelse med oppvarming, selve spillet og avslutning – og dine mentale rutiner i forhold til et ønsket modus for optimal prestasjon; fokus, selvtillit, motivasjon og riktig spenningsnivå.

Begynn med å lage deg gode rutiner for trening:

1) Gjør deg mentalt klar for trening – ha riktig spenningsnivå, bli bevisst på hvordan du kan roe deg ned eller øke spenningsnivå slik at det blir optimalt – korte øvelser som inkluderer pusteteknikker og visualisering er viktige verktøy

2) Fysiske øvelser for oppvarming – ha en plan på hvilke øvelser du trenger å gjøre for å gjøre kroppen klar for en god treningsøkt

3) Ønsket fokus og bevegelsesmønster for ulike type øvelser/slag – lag sjekklister for de ulike slagene slik at du vet hva du skal tenke på og hvordan ditt fokus skal være – «short and sweet», fatt deg i korthet. Visualisering er en viktig del av rutinen – se for deg hvordan slagene skal gjennomføres på sitt beste.

4) En god rutine for avslutning av en treningsøkt inkluderer evaluering av økten – hva var bra og hva ønsker du å forbedre til nest trening.

Når du har laget gode rutiner for å istandsette deg til gode treningsøkter jobber du videre med å lage gode rutiner for konkurranser og turneringer. Når du vet hva som fungerer i treningssituasjoner har du en god guide for hvordan du best kan tilrettelegge for konkurransesituasjoner.

Med gode rutiner tar du kontroll over det du kan ta kontroll på, og har fokus på det DU kan gjøre for å sørge for at dine prestasjoner blir optimale. Med gode rutiner setter du deg også i stand til å takle uforutsette hendelser på en bedre måte gjennom å ha en plan for hvordan du skal tenke og agere i slike situasjoner. Eks.: været kan man ikke gjøre noe med, men man kan forberede seg på hvordan man skal takle regn, snø, vind og annet slik at det ikke påvirker deg.

Tenk derfor etter hvilke rutiner som en bra for deg – på din prestasjonsarena. Deretter må du trene på dem, og utforske hva som er best for deg!