Produsentene lover alltid mye. Noen ganger for mye. Under årets store utstyrstest i Portugal tok vi for oss Cobras reklame for den nye FlyZ+ driveren.

Gjennom året vil vi se om golfkøllene lever tilstrekkelig opp til reklamenes lovnader.

Revolusjonerende Flipzone teknologi gir to unike ballbaner.

Nei. Det varierer like mye i begge posisjoner. For de fleste vil balltreffet være viktigere enn vektplasseringen

Vekten foran for mer rull.

Ja. I snitt rullet ballen 4 meter lengre med vekten foran.

Vekten bak for ‘tårnende’ høy ballbane og mer carry.

Nei. Ballbanen er i snitt nærmest eksakt like høy. 0.6 meter mer carry med vekten bak er strengt tatt ikke nok til at vi gir dem rett i dette.

Speed Channel gir høyere ballhastighet.

Ja. Vi tenkte at det umulig kunne måles, men det gjorde det på TrackMan. Vår testgolfer fikk 2-4mph høyere ballhastighet enn nesten alle andre drivere i testen.

Flere farger

Ja. Der klarer vi ikke å ta dem.

Lavere spinn med vekten plassert mot slagflaten

Spinn med vekt mot front – 1994 rpm

Spinn med vekt bak – 2288 rpm

Vi må gi dem rett i dette. For en god spiller er rundt 300 rpm noe som gjør utslag. For oss vanlige golfere, viste testingen at vi er for ustabile til å bruke disse vektene. Det er så mange faktorer som påvirker utfallet av slaget. Spinn varierer, det er sjelden en klar tendens hos en golfer med 15-20 handicap når han eller hun flytter disse vektene fram eller bak. Det gjelder ikke bare Cobra, men alle merkene.

Vil du ha det reklamen lover?

Vi blir lett revet med. Alt nytt og skinnende virker så kult. Lavere spinn. Glimrende, det kan jeg trenge. En artig liten vekt som flyttes på, det ser jo imponerende ut.

Forskyvning av tyngdepunkt fram mot slagflaten påvirker køllens tilgivende egenskaper. Går du for langt, blir effekten overraskende stor. Vi har altså fastslått at det ble lavere spinn med vekten fram. Her ser vi effekten av det. Hvit er med vekten bak, gul med vekten framme. Dette er en god golfer med meget høy presisjon i slagene. For ordens skyld – dette er et utvalg av slag. Testen var mer omfattende.

Still deg selv spørsmålet – trenger du virkelig det reklamen lover?

FlyZ + spredning med vekt

*Den store utstyrstesten lanseres i årets andre utgave av Norsk Golf, som kommer i starten av april. I ventetiden frem til testen vil vi slippe ukentlige smådrypp og resultater.  Årets testpanel består av fem spillere med handicap fra 2 til 17. Norsk Golf har også brukt tilbakemeldinger fra spillere med høyere handicap for å få tilbakemeldinger på køller spesielt rettet mot denne gruppen.
Alle køller har blitt testet med radarsystemet Trackman.