Når det gjelder det mentale handler det om å øke ferdighetene selvtillit, fokus, motivasjon, viljestyrke og ikke minst evnen til å regulere sitt eget spenningsnivå!

Det gleder meg å se hvordan Team Norway-teamet både som helhet og mange individuelt stadig tar steg mot å bli 24-timers utøvere.

Mange lurer på hvordan jeg går frem i den mentale styrketreningen.

Den mentale treningen blir alltid skreddersydd individet, og det er viktig at vi tar tak i det golferen synes er mest relevant nå, samtidig som vi jobber langsiktig. I tillegg samarbeider jeg tett med Jonas (Lilja), Darren (Webster-Clarke), Jon (Karlsen) og Lars (Hefte) slik at vi hele tiden er samstemt. Et viktig punkt for å få maks ut av potensialet til utøveren.

Det gleder meg å se hvordan Team Norway-teamet både som helhet og mange individuelt stadig tar steg mot å bli 24-timers utøvere

Cecilie Ystenes

På de to siste samlingene har fokus vært den ferdigheten som jeg og spillerne har pushet mest på!

Så hvordan trene opp evnen til å holde fokus? En ting er å holde fokus i flytsonen, når du kjenner alt fungerer og motivasjonen er på topp. Hvordan holde fokus under press?

Hva er egentlig press?  Jo, press er når du kjenner at du opplever tap av kontroll. Målet blir derfor å gjenopprette kontroll. Husk alltid følgende setning;

”Frykt er en reaksjon, mot er en handling”.

For å skape ”laser”-fokus er du nødt til å ha blant annet kontroll på følgende:

– Hva er målet og oppgavene dine?

– Vær i nuet og unngå å tenke fortid eller fremtid

– Ta følelsene ut av beslutningstakingen

Vil du lære mer om fokus?

I disse dager gir jeg ut en bok som heter Mental Styrketrening, der finner du egne øvelser for hvordan du kan bli god på  å holde fokus, skape deg tid til å ta gode valg – under press!

Lykke til!

Cecilie, Mental trener Team Norway Golf og Forfatter av Mental Styrketrening

Instagram: @cecilieystenes_mentaltrener