Hva-for-noe?

Regionale…? 

De ivrige trønderne jeg kom i snakk med var et eneste stort spørsmåltegn. De kjente ikke til vår nye sportslige satsning. I og for seg ikke så rart da satsingen først skal offentliggjøres på Golfforum 17. november. 

Men det ga meg anledningen til å fortelle om de grep som Norges Golfforbund nå ønsker å ta for å styrke utviklingsarbeidet, slik at vi kan få frem flere dyktige spillere på nasjonalt nivå. Vi trenger dem sårt, for internasjonalt er det vel bare Suzann som har fått sitt navn knyttet til det norske flagget på en slik måte at vi alle kan rope heia og applaudere – slik mange av oss gjorde på Bogstad nylig. 

Vi trenger flere eliteutøvere både på kvinne- og herresiden. Norske golfspillere som kan prege resultatlistene internasjonalt. Det er mye bra på gang, men mye gjenstår.

Det er nå engang slik at topp kan skape bredde. Bare se på hvilket oppsving langrennssporten fikk i de yngste klassene etter at Petter Northug kom på pallen i løp etter løp. Eller hvordan sommerens OL-sølv har ført til enorm pågang hos fekteklubbene.

Det NGF nå gjør – som et ledd i å styrke rekrutteringen – er at vi gir mye av utviklingsarbeidet tilbake til klubbene. Forbundet alene bør ikke drive kompetanseutvikling og elitesatsning i sentral regi. Vi tror golfen er best tjent med at forbundet legger forholdene til rette ute i regionene. 

Derfor satser vi på å etablere regionale kompetansesentre. I første omgang fire til fem utvalgte steder – Vestlandet, Trøndelag og på Østlandet i første omgang. Nøyaktig hvor på Norgeskartet disse sentrene skal etableres er nå gjenstand for en grundig prosess, der interesserte klubber får vurdere de kravspesifikasjonene som er satt m.h.t. treningsforhold, anleggskapasitet og ressurspersoner etc. for å bli den foretrukne arena for regionalt utviklingsarbeid. Så får de klubbene som finner dette interessant i sin region melde sin interesse, og deretter skjer utvelgelsen ut fra objektive kriterier.

Målsettingen vår er å gi sentral støtte til disse kompetansesentrene, både økonomisk og faglig. Vi tror at dette vil være med på å bringe norsk golf et skritt raskere frem både nasjonalt og internasjonalt. Ved å forankre utviklingsarbeidet og ressursene i regionene vil vi kunne styrke golfmiljøet og være nærmere utøverne, der de bor og der de trener.

Så får vi håpe at satsningen vil gi oss noen kjente navn på resultatlistene internasjonalt om noen år, slik at de ikke bare er svenske navn som dominerer.

Vi har tro på en slik satsning. Og håper den har solid forankring i klubbene og blant utøverne.

Så neste gang vi snakker om regionale kompetansesentre håper jeg spørsmålstegnene ikke er så mange.