Som da humoristen Kjell Aukrust fant ut at fortidens vikinger må ha vært cirka 18 cm høye. Han la til grunn statistisk materiale om hvordan gjennomsnittsnordmannen hadde vokst i høyde de siste 25 årene, bygget på at utviklingen hadde vært lik opp gjennom historien. Følgelig måtte fortidens vikinger ikke vært større enn en golfsko.

For noen uker siden hadde jeg gleden av å lytte til professor Gunnar Breivik, tidligere rektor ved Norges Idrettshøyskole, som ga oss et dypdykk i tallmateriale fra forskning og  brukerundersøkelser om norsk idrett. Deriblant fra Norsk Monitor, en omfattende sosiokulturell studie som gjennomføres annet hvert år for å kartlegge verdier og holdninger i samfunnet.

Det var mye interessant materiale som kom frem. Blant annet at det blir stadig mindre interesse for toppidrett i media. Selv om fotball fyller de fleste sportssidene, er det bare syv prosent av befolkningen som driver denne idretten.

Langrenn, skiskyting og sykling er idretter i vekst.

Det samme er individuell trening, med styrke som viktigste element. Men det meste av dette skjer på private treningssentre. Den organiserte idretten mister oppslutning. Dugnadsinnsats og frivillighet i klubber og lag er nedadgående. Folk kjøper seg gjerne fri fra slike forpliktelser.

 

Hva så med golf?

Det har vært en liten nedgang i interessen rundt golf de siste årene. NGFs egne tall forteller at vi siden 2011 har mistet rundt 10.000 medlemmer. Vi har en liten nedgang også siste år, men alt tyder på at kurven er i ferd med å flate ut. Medlemstallet svinger i løpet av året – avhengig av utmeldinger og innmeldinger. Men hvis vi legger til grunn medlemstallet som er registrert per utgangen av juli i år, så har vi en økning fra årsskiftet på vel 1000, slik at vi nå har 105.320 golfere i våre medlemsregistre i 2014.

Tallene viser at veksten er størst blant de eldre. Det er ikke så rart, fordi voksenidretten får stadig og større betydning. Det er derfor vi sammen med klubbene nå fokuserer så sterkt på folkehelseperspektivet. At det er god helse i hvert slag.

I Norsk Monitor får vi god dokumentasjon på at dette er riktig. Folk er opptatt av å mosjonere og trene for å holde seg i god form. De vil holde livstidssykdommene unna. Drivkraften er helseaspektet.

Derfor har vi mange mulige medlemmer der ute i landskapet som kan tenke seg å spille golf. Vi må bare introdusere dem for idretten. Overbevise dem om helseeffekten av å spille golf.

Statistikken viser også hvordan barn og ungdom forlater idretten når de kommer i puberteten. Og at mange kommer tilbake til sportsutøvelse senere i livet, og da ofte i mosjonspreget idrett, med fjellturer, trim og naturopplevelse som fokus. Her har golfsporten store muligheter til å hente inn voksne utøvere. Rekrutteringspotensialet er stort hos utøvere som tidligere har drevet med håndball, fotball, ishockey og annen lagidrett.

En annen interessant opplysning som fremkom i Gunnar Breiviks foredrag var hvilke verdier norske golfere har, hvor de hører hjemme i det sosiokulturelle landskapet der en måler holdninger som materialistiske, konservative, fellesskapsverdier, omsorgsansvar etc.  Svaret var så midt i blinken. Norske golfere er så nær gjennomsnittet som det er mulig å komme. Det dreper den gamle myten om ”sossesport ”og en idrett for eliten. Det er en folkesport. Grundig dokumentert.

Nærmere gjennomsnittsborgeren kommer en ikke på det sosiale kartet som forskerne har tegnet.

Godt å vite at vi golfere er normale nordmenn.

 

Finn H. Andreassen

President/NGF