Og et pressekorps i ekstase som fortsatt diskuterer om det norske folk er i stand til å ta innover seg hvor store hennes prestasjoner er sett i lys av verdensidretten golf.

Så er Tutta den nye Sonja Hennie eller har hun et stykke igjen før hun kan kalle seg Norges idrettsdronning?

Selv er hun avslappet til debatten. «Jeg gleder meg over alle idrettsprestasjoner og synes det er vanskelig å sette dem opp mot hverandre», uttalte hun på pressekonferansen to dager etter Evian-triumfen.

Debatten raser imidlertid videre og meningene er mange. Personlig er jeg mer opptatt av at det debatteres enn hva som blir utfallet av denne debatten. Golfen har i mange år hatt problemer med å få spaltemillimeter og sendetid. Nå var det riktignok kun ett medium til stede i Evian, men dette ble til gangs gjort opp for med et fulltallig pressekorps da de fikk en mulligan i dagene etter.

At golfen i det hele tatt blir diskutert internt i sportspressen er en indikasjon på at den har fått en plass i mediebildet. At golf anerkjennes som en idrett på lik linje med andre. Golf har blitt en aktør, og jeg kan ramse opp et tjuetalls journalister som alle har svært god kunnskap om alt fra Tutta, Espen og Marianne til omfanget og viktigheten av golf som folkeidrett.

Men pressen trenger noe å henge knaggen på. Tutta er selvskreven – nå må vi være flinke til å utnytte momentet. Til å synliggjøre idretten vår. Til å vise mangfoldet og engasjementet som er der ute, både i topp og bredde.

Stor eller den største i Norge? – Vanskelig å si, men Innovasjon Norge valgte én utøver til å fronte Norge ute i verden. Navnet er Tutta.