Arrangørene hadde fått en utmerket foredragsholder fra Nederland, som i det kommende året skal forsøke å samle erfaringer fra hele Europa. For bildet er det samme i det meste av vår verdensdel: Det er nedgang i antall golfspillere. Det presser økonomien og det skaper store driftsmessige utfordringer for klubber og anlegg.

Derfor er det behov for nye tanker og kreative løsninger. Den hollandske forskeren skal nå samle de beste ideene og hjelpe næringen  til å komme på offensiven igjen.

Også vi her hjemme har fått merke tilbakegang i medlemsmassen. De siste fire årene har Norges Golfforbund hatt en nedgang i antall medlemmer på  rundt 12.000. Enkelt fortalt: vi mister rundt  10.000 medlemmer i året, men klarer å rekruttere 5000 nye. Så netto avgang har gjort at vi nå har litt over 100.000 medlemmer, og kan fortsatt skryte av å være det fjerde største særidrettsforbundet. Men vi vil gjerne være større. Vi vil vokse og få enda flere til å spille golf!

Noen av de utfordringene vi møter, er vel kjente for de fleste innen sporten. Det tar for lang tid, det er for vanskelig, og en må gjennom mye frustrasjoner før en finner mestringsfølelsen.

Vi har solide undersøkelser som dokumenterer at det største frafallet fra sporten skjer hos dem som har over 26 i handikap. De har lett for å gi opp golfsporten.

Derfor er det så viktig å hjelpe dem, gi dem enkel veiledning og få dem inkludert i det sosiale fellesskapet som golfsporten er eksponent for.

Vi tror at trener 1-utdanningen og mange av de tiltakene som nå er iverksatt, forhåpentligvis skal bringe oss et skritt i riktig retning.

Det at mange klubber har hatt trange økonomiske kår – enten på grunn av medlemsfrafall eller dårlige driftssesonger – har tvunget frem mye kreativ nytekning. Det gjelder samarbeid om  bruk av anleggsmaskiner, gunstige medlemsfordeler og utveksling av erfaring.

Det er kanskje noe i det gamle ordtaket: Nøden lærte naken kvinne å spinne.

Forhåpentligvis er det slik at  vår venn fra Nederland kan komme tilbake til oss på slutten av året og gi oss gode innspill og ideer som vi kan dra nytte av. Ideer og erfaringer som  andre land i Europa har hatt positive erfaringer med. Vi lover å bringe dem videre.

Finn H. Andreassen

President