FLERE MEDLEMMER//

Golfen fortsetter å vokse: – Svært gledelige tall

Ved fjorårets utløp var det registrert 136.205 medlemskap i klubber tilsluttet Norges Golfforbund. Det har aldri vært flere.

Barn og unge
Veksten i Golf-Norge er størst i alderssegmentet 13-19 år, som øker med hele 19,6 % til 12.914 medlemskap.
Publisert

Etter ti år med nedgang i medlemstallene snudde alt med pandemien. Og ferske tall fra GolfBox viser at medlemsveksten i norske golfklubber bare fortsetter.

Ved utgangen av 2023 var det 136.205 registrerte medlemskap i Golf-Norge. Det er en økning på 4,9% sammenlignet med 2022, som også var et rekordår. 

I alt er det nå mer en 40.000 flere medlemskap enn ved utgangen av 2019.

Et generasjonsskifte

– Dette er veldig gledelige tall for alle som er opptatt av idretten vår. Samtidig skal vi være ydmyke i tilnærmingen og sørge for at alle som har oppdaget golf også finner sin plass i Golf-Norge, sier golfpresident Øyvind Krag Ingul.

Veksten er størst i alderssegmentet 13-19 år som øker med hele 19,6% til 12.914 medlemskap. Også unge voksne 20-25 år opplever en kraftig økning på 13,8%, og teller nå 11.971 medlemskap.

– Den kraftige veksten blant ungdom og unge voksne bekrefter det inntrykket vi har fått fra klubbene våre. Golfen er inne i et generasjonsskifte, og nye golfere med andre ønsker og preferanser har inntatt anleggene våre. 

– Som representanter for det etablerte golfmiljøet må vi være forberedt på å tilpasse oss til en ny hverdag. Det er en utfordring jeg mener vi både skal og vil ta, fortsetter Ingul.

Øyvind Krag Ingul
Golfpresident Øyvind Krag Ingul.

Skal få flere kvinner

På kvinnesiden er veksten noe svakere selv om disse tallene samlet sett peker oppover. I 2023 økte den kvinnelige medlemskapsmassen fra 27.952 i 2022 til 28.059, noe som tilsvarer 0,4% vekst.

– Det er positivt at tallene peker oppover også på kvinnesiden, men vi har en jobb å gjøre for at alle finner seg til rette uavhengig av kjønn, poengterer Ingul.

– Golfen passer like godt for kvinner som for menn, så dette er et signal på at vi ikke i like stor grad har klart å gjøre golfen attraktiv for kvinner. Det må vi få gjort noe med, for slik behøver det ikke være, avslutter presidenten.

PS! I tillegg til at det ble flere golfere spilte også golferne mer golf i 2023. I alt ble det booket 1.741.986 runder i GolfBox i 2023, en liten økning på 0,7%. Sammenlignet med 2019 ble det booket 82% flere runder i 2023.

Powered by Labrador CMS