Her er NGFs anbefalinger for golf i smittebølge tre: – Det hviler et stort ansvar på hver enkelt av oss

Det muterte viruset er mer smittsomt, rammer yngre aldersgrupper og kan gi alvorligere sykdom enn viruset i fjor vår og sommer. Her er NGFs oppdaterte anbefalinger for golf under den tredje smittebølgen.

Publisert

«Avstand er viktigere enn noen gang, og vi anbefaler å øke fra én til to meter i omgang med andre mennesker enn de du bor sammen med. Munnbind kan ikke erstatte andre tiltak som avstand og gode smittevernregler, men kanskje likevel være til noe hjelp dersom de brukes riktig», heter det i et informasjonsskriv fra golfforbundet i deres nyhetsbrev «NGF Nytt» fredag.

I henhold til de nasjonale koronabestemmelsene er det åpning for å kunne:

  • Avvikle selskapsrunder med koronarestriksjoner og åpne treningsanlegg.
  • Gjennomføre organiserte treninger og kurs med individuell avstand på minimum to meter.
  • Ha maks 200 personer på arrangement utendørs, forutsatt at deltakerne kommer fra samme idrettskrets.

I områder med stort smittetrykk (tiltaksnivå A og B)* gjelder blant annet følgende:

  • Det er åpning for å kunne avvikle selskapsrunder for klubbens egne medlemmer.
  • Treningsområder, som for eksempel driving range, må holdes stengt.**
  • Det kan ikke gjennomføres noen organiserte treninger eller kurs. (NB! Forbudet gjelder ikke barn og unge under 20 år)
  • Det er ikke tillatt med arrangement.
  • Proshop og kafé anbefales at holder stengt eller tilbyr klikk og hent/take-away.

(*Per 19. mars gjelder dette Oslo, Viken, Vestfold, Haugalandet og Bodø. Kommuneoppramsingen finner dere i Covid-19-forskriftens §16 a.)

(**Oppdatert kommentar fra NGF: De under 20 har unntak fra nedstengning utendørs og følgelig kan de bruke driving-range, men dette innebærer også at klubben får en kontrolloppgave.)

Videre skriver NGF at de minner om at jobb nummer én nå er å slå ned på smitten, og at golf for en periode må komme i andre rekke.

– Myndighetene er klare på at reiser som ikke er strengt nødvendige frarådes, og at man ikke skal reise fra en kommune med mye smitte til en kommune med lite smitte for å få tjenester, service og delta i aktiviteter som man ikke får i sin hjemkommune.

Tiltakene gjelder foreløpig fram til 11. april 2021.

(Artikkelen fortsetter under)

Tor-Anders Hanssen, generalsekretær i Norges Golfforbund, sier til Norsk Golf at anbefalingene først ble tatt opp i styret i NGF etter at administrasjonen hadde løftet opp spørsmålet om hvordan golf og hensyn til smittevern kunne balanseres i den tredje smittebølgen.

Anbefalingene har siden vært ute på høring hos korona-beredskapsgruppen som består av daglige ledere og banesjefer i golfklubbene.

– Jeg vil komme med en klar beskjed til alle golfspillere i Norge om at dersom vi skal unngå å utfordre påleggene og intensjonene som myndighetene har gitt, hviler det et stort personlig ansvar på hver enkelt av oss.

– Unngå å dra på golfbanen hvis du har selv de minste tegnene til symptomer, unngå å reise flere i samme bil med mindre dere er fra samme husstand, følg klubbenes retningslinjer for smittevern, og kjør direkte til banen, spill golf og reis direkte hjem igjen, sier Hanssen.

Vi greier ikke å se at selskapsrunder med avstand på minimum to meter mellom spillerne skal utgjøre noen risiko Tor-Anders Hanssen, NGF

Hanssen understreker også viktigheten at man retter seg etter smittevernoverlegens anbefalinger i kommunen man bor i. Enkelte kommuner kan ha strengere regler enn det som henvises til i NGFs anbefalinger, og da må man rette seg etter dem. Både anleggseiere og enkeltpersoner må vurdere sin egen situasjon og muligheten til å ivareta smittevernreglementet.

Da korona-pandemien brøt ut for ett år siden, gikk NGF drastisk til verks og anbefalte stans av all idrettslig aktivitet. 

Nå er smittetallene enda høyere enn de var da, men til gjengjeld er også Golf-Norge langt mer forberedt på å håndtere situasjonen enn for et år siden.

– Da alt ble stengt i fjor, visste vi veldig lite. Vi trengte tid til å forberede klubbene, og utarbeide og få godkjent våre retningslinjer hos NIF. Nå vet vi ganske mye mer, vi vet hvordan smitten sprer seg, og vi greier ikke å se at selskapsrunder med avstand på minimum to meter mellom spillerne skal utgjøre noen risiko.

– Men det forutsetter at hver enkelt spiller er flinke til å ta ansvar, avslutter Hanssen.

Powered by Labrador CMS