Byggeplanene//

Hvorfor skal vi ha et nasjonalt kompetansesenter?

NGF ønsker å etablere et nasjonalt kompetansesenter. Vi har tro på at dette er en god idé, og vi er sikre på at det vil komme hele Golf-Norge til gode.

Publisert

Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens mening. Ønsker du å sende inn debattinnlegg selv? Send oss e-post på redaksjon@norskgolf.no

Vi kan være uenige om mangt i Golf-Norge, men en ting er sikkert: vi brenner for golfen og dens utbredelse. Vi ønsker alle at flere skal oppdage gleden med golfens mange aspekter.

Årsaken til at jeg ønsket presidentvervet var fordi jeg har en genuin tro på at vi kan få til enda mer i Golf-Norge. At vi har mulighet til å få frem flere gode spillere, styrke golfklubbene ytterligere, og skape golfglede for flere enn de 130.000 medlemmene som har funnet sin plass i våre mange golfklubber.

Skal vi klare dette må vi ha visjoner og gjennomføringskraft. Vi skal ha det gøy, men vi må jobbe hardt.

Administrasjonen må uansett finne nye lokaler, og det har åpnet seg en mulighet som vi for bare noen år siden kunne drømt om. Nå har vi muligheten til å kombinere et administrativt kompetansemiljø med et kompetansesenter for utvikling av golf, det være seg utøvere, trenere, dommere eller andre viktige ressurspersoner i golfen.

Hele 98% av alle 9 til 19-åringer har i dag et ferdighetsnivå i golf som ligger under forventning i forhold til alder. Snittscoringen på åpningsturneringen i vår øverste turneringsserie Srixon Tour, har blitt drastisk dårligere de siste årene. På sikt vil dette medføre til færre elever på våre toppidrettsgymnaser, færre utøvere som kvalifiserer seg til scholarships i USA og til slutt lengre og lengre mellom hver gang vi ser et norsk navn på de internasjonale resultatlistene.

Olympiatoppen har utfordret oss på at vi i enda sterkere grad må tilrettelegge for et profesjonelt opplegg for golf som toppidrett. Med et nasjonalt kompetansesenter kan vi svare på dette.

Vil komme hele Golf-Norge til gode

Et nasjonalt kompetansesenter vil naturlig nok kunne gi en fordel for de nærliggende klubbene som ønsker å benytte et slikt senter. Men de skal ikke ha andre vilkår enn andre klubber som ønsker å benytte det. Tvert imot vil jeg hevde at nettopp det faktum at de nærliggende klubbene ønsker å benytte senteret er en forutsetning. De bidrar til at vi kan etablere et senter som kommer flere til gode. Selv om bruksmuligheten er lavere for klubber som ligger langt unna, skal også disse ha de samme mulighetene. Og den kompetansen som vi tilegner oss gjennom et senter vil uansett komme hele Golf-Norge til gode.

Som et ansvarlig styre er vi opptatt av sunn og forsvarlig økonomi. Vi har vært opptatt av at tall kvalitetssikres, og at det foreligger en realistisk forretningsmodell. Vi er svært trygge på tallene som ligger til grunn. Investeringskostnadene er på 15 millioner. Vi har pengene, og som særforbund står vi i en særstilling når det kommer til alternative finansieringsmodeller og støtteordninger. Senteret skal drives kommersielt på samme måte som Olympiatoppen, men ikke fordi vi er avhengig av et overskudd. Den kommersielle delen skal være med på å finansiere vårt arbeid som vi uansett må bruke penger på dersom vi har visjoner for å løfte Golf-Norge til noe mer enn vi er i dag.

Flere Tutta'er og Viktor'er

Så hvorfor skal vi ha et nasjonalt kompetansesenter? Jo, fordi vi alle har et felles mål og ønske om å drive utvikling av golfen i Norge. Vi ønsker oss flere Tutta’er og Viktor’er. Vi vil se flere barn og unge, voksne og gamle, trives og utvikle seg i gode miljøer. Skal vi få til det må vi ha et kraftfullt utgangspunkt. En sentral hub for utvikling av utøvere, trenere, dommere og annet ressurspersonell. Et sted der klubbene kan hente med seg kompetanse og inspirasjon hjem til der utviklingen skal skje.

Målet er å styrke Golf-Norges forutsetning for å skape fremtidige toppidrettsutøvere. Målet er golfledere med enda bedre kompetanse, å gjøre golf til en helårsidrett, å skape et mer attraktivt og salgbart produkt for samarbeidspartnere og et utspring for spredning av, og innsikt i, golfens verdi og gleder overfor politikere og myndigheter.

Skal vi nå vår visjon om mer golfglede til enda flere må vi tørre å satse. Jeg mener at et nasjonalt kompetansesenter vil være første steget i denne utviklingen.

Powered by Labrador CMS