GOLFTINGET 2023//

«Kontingent-saken» satte fyr på ting-forberedelsene

Over 5,6 millioner kroner og flere stillinger i golfforbundet står på spill når Golftinget samles for å stemme søndag. Det bekreftet golfpresident Egil Hatling da temperaturen steg under forberedelsene lørdag.

Lørdag var landets golfklubber samlet til tingforberedende dag på Gardermoen. Debatten tok seg opp da «kontingent-saken» ble luftet.
Lørdag var landets golfklubber samlet til tingforberedende dag på Gardermoen. Debatten tok seg opp da «kontingent-saken» ble luftet.
Publisert Sist oppdatert

Den såkalte «kontingent-saken» er uten tvil den hete poteten under Golftinget i helgen.

På en ellers rolig lørdag blusset debatten opp da NGF og Oslo GK argumenterte for sine respektive forslag under tingforberedelsene på Gardermoen.

– Vi har foreslått å redusere kontingenten med 20 kroner for å gi NGF et signal om at «nå holder det med å kreve penger fra klubbene og opp.» Kanskje burde man heller se på kostnadene i forbundet, sa daglig leder Niels Vik i Oslo GK da han inntok scenen – og understreker sitt poeng:

– Det er godt prinsipp i idretten at pengene skal gå ovenfra og nedover. Det er helt nederst, ute i klubbene, at alle golferne holder til. Men i NGF har de budsjettert med at over halvparten av inntektene går motsatt vei. Det synes vi er feil.

DETTE ER SAKEN

  • På samme måte som at hver enkelt golfspiller betaler en medlemskontingent til klubben sin, betaler klubben en kontingent til NGF. Den beregnes utifra hvor mange medlemmer klubben har som er over 20 år. 
  • I skrivende stund er den summen på 362 kroner per medlem i golfklubben. Noe som betyr at når du betaler medlemsavgiften til klubben din, går 362 av kronene til Golfforbundet.
  • På årets Golfting er det to forslag til å endre denne kontingenten: 
  • NGF foreslår å øke kontingenten til 391 kroner per medlem, en økning åtte prosent og 29 kroner, med følgende begrunnelse:
  • «Siden Golftinget fastsatte kontingenten i 2021 (fra 372 til 362 kroner journ. anm.) har inflasjonstallene i Norge vært 5,8 % i 2022 og 4,8% i 2023 (tallet for 2023 er fra august måned), altså en samlet økning på 10,6 %. Forventet inflasjon i 2024 og 2025 er på ca. 3 % for begge årene.
  • Dette innebærer at forslaget til økning i kontingent ligger noe under inflasjonen som har påløpt de to siste år, og ikke tar høyde for forventet inflasjon i neste tingperiode. En nominell økning i kontingenten på kr 29 innebærer derfor en realnedgang i beregningsgrunnlaget for kontingenten.»
  • I samme sak har får Oslo Golfklubb fremmet et forslag om å senke kontingenten med 20 kroner, fra dagens 362 kroner til 342 kroner. 

Klubbene trenger pengene

Paradoksalt nok krangles det om penger i en tid da Golf-Norge går så det suser. Medlemstallene i norske klubber er historisk høye med 139 000 registrerte medlemskap, og i øyeblikket er det ingenting som synes å stoppe veksten.

Oslo GK mener at den store tilstrømmingen i størst grad gavner golfforbundet.

 – Hvis en klubb får 100 nye medlemmer neste år, vil NGF øke inntektene med 29 000 kroner uten merarbeid, mens klubben har jobben med å ivareta spilleren, eksemplifiserer Vik.

Han er fullstendig over at også kostnadene for NGF går opp i dagens økonomiske virkelighet.

– Men kostnadene for golfklubbene går opp mye mer enn bare inflasjon og lønnsøkning. Alt vi kjøper inn av utstyr til banene stiger i pris med 25 til 35 prosent. En annen ting er at lønnskravene til utenlandske banearbeidere – eksempelvis fra Polen og Latvia – er blitt vesentlig vanskeligere å innfri som følge av kronesvekkelsen. 

– Vi har mistet dyktige banearbeidere i år fordi de tjener mer i hjemlandet enn å jobbe her, forteller Oslo-lederen.

– Poenget er: Vi har et større behov for disse pengene i klubb enn i forbundet. Hvor NGF da må kutte, har ikke vi nok innsikt i. Men vi gjør oss noen tanker. Og man trenger ikke å krisemaksimere det å miste noen millioner kroner. Vi tror at NGF har muligheten til å hente det inn, fastslår Niels Vik.

Konsekvenser for ansatte

Golfpresident Egil Hatling tilbakeviser påstanden. Og legger ikke skjul på konsekvensene dersom golfklubbene på tinget skulle støtte Oslos forslag om å redusere kontingenten med 20 kroner framfor NGFs foreslåtte tillegg på 30 kroner.

NGFs egne prognoser viser at årets regnskap vil ha inntekter på 84,1 millioner kroner. Budsjettforslaget som forbundet nå har lagt fram for Golftinget har inntekter på 84,7 millioner for 2024 og 86,2 millioner for 2025.

– Jeg mener det er nøkternt og forsvarlig budsjett, og jeg håper og tror at klubbene ser at NGF gir mye tilbake som vil gagne deres økonomi. Men er Golftinget av en annen oppfatning, og støtter Oslo GKs forslag, vil det gi en inntektsreduksjon til NGF på over 5,6 millioner kroner. 

– For å si det rett ut: Da ryker flere stillinger i Norges Golfforbund. Og etter mitt syn så trenger vi hver eneste én av dem, bekrefter Hatling. 

Men alle norske golfklubber er nok ikke enige at alle ansatte i NGF er like nødvendig. 

– Der ingen hemmelighet at noen klubber i dette rommet ønsker å bygge NGF noe ned. Og der tror jeg det er ganske stor forskjell på enkelte sentrale østlandsklubber og mindre 9-hullsklubber ute i Distrikts-Norge. De har ulike ressursgrunnlag til å drive med for eksempel rekruttering og ivaretakelse. På disse områdene klarer nok Oslo GK seg fint på egen hånd, sier Hatling.

– Men NGF er for alle klubber i Norge, og på min vakt, i vårt styre, er det vår oppgave å passe på at alle klubber får den hjelpen de trenger for å drive på en best mulig måte. 

«Klokkereint uenige»

På tinget for to år siden ble kontingenten satt ned med ti kroner fordi NGF mente det var forsvarlig utifra den økonomiske situasjonen.

– Nå mener vi det forsvarlige er å sette opp den samme kontingenten med 29 kroner. Men det er ikke forbundets mål å få mest mulig ut av klubbene. Tvert imot. Vi er for å støtte dem med sentrale og viktige oppgaver som ikke alle klarer alene, argumenterer golfpresidenten, som takker Oslo GK for å sette saken på dagsorden. 

– I NGF setter vi pris på stor takhøyde og åpne diskusjoner. Og jeg kan forsikre om at styret og administrasjonen har brukt mye tid på å studere kostnadene i NGF. 

– Nils og jeg kjenner hverandre kjempegodt, men her er vi klokkereint uenige, sier Egil Hatling. 

Søndag avgjøres saken når de tilstedeværende delegatene fra landets golfklubber skal stemme for eller mot NGFs og Oslo GKs respektive forslag.

 

Powered by Labrador CMS