(Oppdatert søndag 15. november: Golftinget har bestemt å revidere greenfeeovernskomsten frem mot Golftinget i 2017)

Fredag sendte Norges Golfforbund ut tingdokumentene med saker som skal til vurdering når golf-Norges tillitsvalgte møtes om to uker.

Etter flere golfting på rad med relativt lav temperatur, stiger nok kvikksølvet i gradestokken betraktelig når punkt 6.2.2 skal opp til behandling på Gardermoen 14. og 15. november.

Golfklubbene Drøbak, Moss & Rygge og Mørk har bedt om en utredning av revidert greenfeeoverenskomst* (*se faktaboks). De tre klubbene mener klubber som selger billige greenfeemedlemskap er en stor trussel for den økonomiske eksistensen til mange norske golfklubber, som mister sin viktigste inntektskilde: forutsigbare medlemskap.

De peker på at greenfeeoverenskomsten ble utformet i starten av 1990-årene. Hensikten den gang var å sikre tilgang til banespill for alle de nye golfspillerne som strømmet til og investerte betydelige summer i medlemskap og aksjer. På det tidspunktet var det i underkant av 50 baner i landet, en drøy fjerdedel av dagens antall.

«Det var en god og fornuftig tanke den gang. I dag er det ikke tilgang på baner å spille på som er utfordringen for norske spillere. De blir tatt imot med åpne armer alle steder. Hele sesongen og til alle døgnets tider. En uønsket bieffekt har i stedet blitt at noen klubber har definert overenskomsten som en forretningsidé. Salg av billige greenfeemedlemskap har skutt i været og er i ferd med å uthule den økonomiske eksistensen til mange norske golfanlegg ved at de mister forutsigbare medlemskap.

NGF sendte ut tingdokumentet fredag forrige uke. 

Vi tror ikke noen er tjent med at slik utvikling fortsetter. Vi snakker mye om å ”bli medlem der du bor”, og dette bør i langt større grad være fokus for arbeidet med en revidert overenskomst.  Andre land har hatt tilsvarende utvikling og noen av dem har gjort noe med det. Så vidt vi kjenner til er det blant annet i Tyskland satt et tak på antall medlemskap en klubb med 6-9 eller 18 hull kan ha. Vi har verken vurdert lovligheten i en slik ordning eller ønskeligheten av den. Et annet tenkt forslag kan være å kombinere dette med å sette et minimumskrav til medlemskontingent i forhold til hvilken bane en har», heter det i forslaget til Moss & Rygge, Drøbak og Mørk.

(Tingdokumentet kan lastes ned her)

Forslaget skal etter høringsrunder om to uker fremmes for Golftinget 2017 for endelig vedtak.

Moss & Rygge, Drøbak og Mørk GK viser til følgende eksempel for hva som kan være minimumskrav til medlemskontingent og tak på antall medlemmer:

6-hullsbaner: minimum kr 2 000 pr år og maks antall medlemmer 500

9-hullsbaner: minimum kr 4 000 pr år og maks antall medlemmer 900

18-hullsbaner: minimum kr 6 000 pr år og maks antall medlemmer 2500

Dette er overhodet ikke absolutte tall. Vi synliggjør bare hva som er gjort i noen andre land

Åge Wedøe, Mørk GK

– Dette eksempelet bygger på sunn fornuft om hva som er den reelle banekapasiteten. I tillegg på hva som er reelle tall for å kunne drifte et anlegg forsvarlig og med en standard som står i stil til golfspillerens krav. Kronebeløpet er for voksne med fullverdig medlemskap. Antallet er sum alle medlemskategorier. Det må også kunne åpnes for dispensasjoner etter søknad. Hva vi bør falle ned på i Norge bør være resultat av en grundig utredning som så blir sendt på høring til klubbene og vedtatt på neste golfting, skriver de tre klubbene.

(Les også: Kommentar: Fullt opprør i golf-Norge?) 

Tror forslaget ødelegger for rekruttering og ivaretagelse

Preikestolen GK (9-hullsbane) i Rogaland er blant klubbene som vil bli hardest berørt, dersom eksemplet over skulle bli satt ut i live. De har som eneste klubb i Norge over 3000 medlemmer, og tilbyr hovedmedlemskap til kun 2500 kroner, samt fjernmedlemskap til 750 kroner.

Dersom et slikt forslag skulle blitt stemt frem av golftinget, tror jeg mange medlemmer forsvinner fra golfen over hele landet. 

Marcus Eidelöf, Preikestolen GK

Klubbens daglige leder, Marcus Eidelöf mener restriksjoner på medlemskap og kontingenter er det siste golf-Norge trenger:

– Jeg vet ikke hvordan dette skulle fungert rent praktisk. Dersom et slikt forslag skulle blitt stemt frem av golftinget, tror jeg mange medlemmer forsvinner fra golfen over hele landet. 

– Klubbene har veldig ulike kundemasser, og det er ikke hensiktsmessig å tvinge alle klubber til samme prissetting. Noen klubber har veldig høye kostnader, med medlemmer som krever både restaurant, alle mulige fasiliteter og greener som måler 10 på stimpmeteret. Preikestolen har på vår side bare to ansatte: greenkeeperen pluss meg selv, som kombinerer jobben som daglig leder med å være pro, samt hjelpe til litt med banearbeidet, sier Eidelöf til Norsk Golf.

– Skulle vi fått et tak på 900 medlemmer som i eksemplet fra tingpapirene, måtte vi raskt endre tilbudet og retningen i vår profilering.

Marcus Eidelöf, daglig leder i Preikestolen GK, mener det skisserte eksempelet i tingpapirene ikke bare vil få negative konsekvenser for klubben, men for store deler av golf-Norge. (Foto: Privat)

Av Preikestolens drøye 3000 medlemmer, anslår han at rundt 200 av dem er lokale som bor i rimelig nærhet til golfanlegget. I tillegg til dette har de flere medlemmer med hytte i nærhet til banen. Resten benytter seg av klubbens fjernmedlemskap.

 Han understreker at fjernmedlemskap ikke er noe som ødelegger for golf-Norge, men utgjør et viktig supplement for golfere som av ulike årsaker ikke har mulighet til eller ønske om å forplikte seg til dyrere medlemskap.

– Av de som har fjernmedlemskap hos oss, har toppen 500 av disse hatt dette medlemskapet i tre år eller mer. De aller fleste benytter seg av fjernmedlemskapet i en midlertidig periode på ett eller to år. Det er tiden det tar før de finner seg en klubb nærmere der de bor. Vårt utgangspunkt er at medlemskapene er en temporær løsning mens man flytter, bytter jobb, eller nettopp har begynt å spille golf og man fortsatt er usikker på om dette er noe man vil drive med. Jeg tror det ikke er bra for ivaretagelsen av ferske golfspillere, dersom de tvinges til å betale flere tusen kroner før de i det hele tatt vet om dette er noe de ønsker å drive med.

Ved første øyekast ser forslaget til de tre klubbene litt tvilsomt ut

Gjermund Nese, Konkurransetilsynet

– Uten å ha pratet med styret i Preikestolen GK, så er jeg åpen for et forslag om å sende ut mail til våre medlemmer som eksempelvis bor i Drøbak om hvilke tilbud som finnes der for de lokale. ​Preikestolen GK har fått et ufortjent dårlig rykte. I år har jeg per telefon snakket med personer (fra andre steder i landet) som har ønsket å melde inn barnet sitt i vår klubb. Da har jeg anbefalt deres lokale tilbud, der det ofte inngår juniortrening i medlemskapet. 

– Kun et eksempel

Styreleder i Mørk Golf, Åge Wedøe understreker at eksempelet fra tingpapirene om medlemstak og minimumskontingent er nettopp det; Et eksempel.

– Dette er overhodet ikke absolutte tall. Vi synliggjør bare hva som er gjort i noen andre land. Ikke noe mer enn det. Jeg har forståelse for Preikestolen sin side av saken. Alt vi ber om er at golftinget skal diskutere om det er noe vi kan gjøre. Vi mener tiden er moden for en greenfeeoverenskomst som er tilpasset en tidsperiode der markedet er veldig annerledes enn da overenskomsten først ble utformet tidlig på 90-tallet, sier Wedøe til Norsk Golf.

Marcus Eidelöf tror ikke medlemmene vil strømme til klubber som Mørk, Moss & Rygge og Drøbak dersom det innføres enten tak på antall medlemmer og minimumskontingent, eller krav om å være medlem «der man bor».

Han mener det er opp til hver enkelt klubb å se på kreative løsninger for å tilpasse seg markedet der de er.

– Jeg forstår at det er dyrt å drive golfbane,  og det er ingen som sitter på fasit for hva som er riktig vei å gå. I et fritt marked er det tilbud og etterspørsel som bør styre, og vi klubber må være flinke til å lytte og respondere til markedes behov. Med så ulike kundemasser som klubbene har, kan man ikke ha samme prissetting for alle. 

Konkurransetilsynet: – Kan være i strid med konkurranseloven

Avdelingsdirektør i Konkurransetilsynet, Gjermund Nese, sier følgende til Norsk Golf etter å ha lest gjennom Mørk, Drøbak og Moss & Rygges forslag om revidering av greenfeeoverenskomsten: 

Gjermund Nese i Konkurransetilsynet sier minimumssats på medlemskontingent kan være i strid med konkurranseloven. (Foto: Konkurransetilsynet.no)

– Med forbehold om at jeg ikke kjenner denne saken inngående, må jeg uttale meg generelt om hva jeg leser i tingpapirene. Her kan det tenke seg at eksempelet som skisseres med minimumssats på medlemskontingenten ikke er i overensstemmelse med konkurranseloven. Det samme gjelder et samarbeid om tak på antall medlemmer, ettersom det kan ha lignende virkning som å avtale en minimumspris, sier Nese og viser til konkurranselovens paragraf 10:

«Konkurranseloven § 10 første ledd forbyr samarbeid mellom foretak som har til formål eller virkning å begrense konkurransen.»

– Ved første øyekast ser forslaget til de tre klubbene litt tvilsomt ut, med forbehold om at saken er slik den legges frem i tingpapirene, sier Nese til Norsk Golf.

Tiden er høyst moden for en evaluering av greenfeeoverenskomsten

Åge Wedøe, Mørk GK

Åge Wedøe i Mørk Golfklubb medgir at det er et komplekst tema som nå skal til debatt på Golftinget.

– Jeg forstår godt at Konkurransetilsynet kan ha noen innvendinger i denne saken, og jeg forstår godt også Preikestolen sitt ståsted. Det er akkurat det som er dilemmaet i denne saken. På den ene siden er det naturlig at folk vil spille golf til minste kostnad. Noen opplever kanskje at vi går «baklengs inn i fremtiden» ved å foreslå en regulering betingelsene for medlemskap. Men hvis vi tar på oss virkelighetens sko, må vi forholde oss til at lønninger skal betales og baner skal vedlikeholdes. Dersom alle klubber lager egne greenfeemedlemskap, vil klubbene miste mye av sin forutsigbarhet, og desto mer utrygg blir tilværelsen. Og den er tøff nok fra før av, sier Wedøe, og legger til:

– Vi har ikke fremmet noe konkret forslag. Alt vi ber om er at tinget og styret reviderer om det er noe vi kan gjøre med denne problemstillingen – så klart i henhold til Konkurransetilsynets lovgiving. Tiden er høyst moden for en evaluering av greenfeeoverenskomsten, og å se på hvordan vi sammen kan komme frem til fremtidsrettede løsninger.