Gjennom prisen ”Årets Ildsjel” ønsker NGF å nå fram til ildsjeler som gjennom flere år har vært sterkt engasjert i frivillig arbeid ute i klubbene knyttet til trening, drift av anlegg, som tillitsvalgt, eller annen form for frivillig innsats.
Prisen skal understreke viktigheten av, og stimulere til, det frivillige arbeidet i golfklubbene. Det er golfklubben som nominerer kandidater til prisen.

 

Prisen på 15000 kroner skal gå til aktivitetsfremmende tiltak som ”ildsjelen” brenner for. I tillegg får vinneren et bilde. Kjenner du en som fortjener denne anerkjennelsen, må du melde fra til din klubb.

 

Nominasjonsfrist er 15. oktober.

Tidligere vinnere:

2013 Petter Chr. Wilskow                                                                                         
2012  Ove Kristian Skavnes, Molde GK

2011  Kari Mette Toverud, Ballerud GK

2010  John Arve Rognmo, North Cape Golf Club

2009  Svein Klette, Voss GK

Mer informasjon finnes på golfforbundet.no