– Ingen bidrag er for små, ivrer generalsekretæren i Kreftforeningen, Anne Lise Ryel.

Beløpet som ligger foran dem i Nordeas lokaler i Oslo, er alt annet enn lite. Inntektene Pink Cup har generert over ni år, åtte millioner kroner. I cash.

– Golfen er den idretten som står tydeligst frem. Sånn som jeg oppfatter det har det vært generelt stort engasjement når det gjelder kreftsaken, og man er på utkikk etter arenaer få ta det ut på.

Golfen har satt det i system. Pink Cup kommer tilbake år etter år. Alt er godt tilrettelagt og det er skapt en tradisjon. Ikke bare det, men det stimulerer til kreativitet rundt om i klubbene og når ut til ‘vanlige’ folk, sier Ryel.

Ikke bare for kvinner

Men én misforståelse henger fortsatt igjen. At Pink Cup er et arrangement for damer.

– Det er altfor mange menn som tror dette er en kvinneturnering, sier golfpresident Marit Wiig. – Men det har jo gjerne noe å gjøre med hvordan klubbene kommuniserer også. Noen har begynt å kjøre Pink Cup som åpningsturnering før sesongstart. Det har gitt resultater!

Resultatene av pengene som har kommet inn gjennom årenes løp, er også tydelige.

– Pengene blir definert til forskning på brystkreft, som er blant de forskningsområdene med høy kvalitet. Det viser seg igjen i overlevelse, bedre behandling, mindre senskader og høyere livskvalitet, forteller Ryel.

– Men pengene er én ting. Engasjementet er minst like viktig for oss. Folk bruker det som en døråpner for egne tanker og det å snakke om kreft, alminneliggjøre sykdommen.

Engasjementet gleder også golfpresidenten.

– Både de som er med og spiller, de som er med og gir og de som organiserer, de gjør en kjempeinnsats. Samtidig er det veldig givende å være med på noe sånt.

– Vi i Golf-Norge er veldig stolte over hva vi har fått til, og at vi ligger i front. Jeg oppfordrer andre særforbund til å tenke over hva de kan bidra med av veldedighet.