Det meldte Romerikes Blad onsdag. 

Forsinkelsene fører til at rektor Iver Husum må ta overskridelsen på tre millioner fra sitt eget skolebudsjett. I stedet for å drive dugnad har skolen kjøpt varer og tjenester til golfbanen, skriver rb.no.

 

Da fylkestinget vedtok golfbaneprosjektet for tre år siden var det en forutsetning at skolen skulle yte egeninnsats til en verdi av drøye tre millioner kroner.

 

– Skolens disposisjoner har ført til høyere samlet kostnad og høyere kvalitet enn det politikerne har bestemt, sier fylkesrådmann Tron Bamrud til rb.no

 

Bamrud konkluderer med at skolen ikke har vært ryddig nok, og at baneanlegget er i strid med rammene som politikerne satte for prosjektet. Han understreker at saken likevel er litt spesiell, og sier rektor Iver Husum har hatt stor betydning for skolens utvikling.

 

– Rektoren har hatt en viss fullmakt til å omdisponere innenfor skolens budsjett, men ikke i forhold til anlegget, som var særskilt politisk behandlet, sier Bamrud til rb.no.

 

Grunnen til at det tok så mye som to år før dugnadsmisforståelsen ble oppdaget er fordi AFK Eiendom ikke har hatt fullmakt til å følge opp skolens budsjett, bare anleggsbudsjettet.

 

Les saken i sin helhet her

 

Golfpresident Finn H. Andreassen sier til rb.no at han ikke kjenner til andre baner enn Hvam som er bygget opp med fylkeskommunale midler.

 

Da kulturminister Hadia Tajik besøkte Groruddalen Golfklubb onsdag konkluderte både NGF og Groruddalen GKs daglige leder Arne Giving at det er en drømmesituasjon at kommunen skulle eid flere golfbaner, slik at klubbene bare kunne fokusere på å skape idrettslig aktivitet.

 

– Vi ønsker å drive idrett, men det er vanskelig å få en golfklubb til å gå rundt og da blir det til at veldig mye av arbeidsdagen konsentreres rundt økonomi og hvordan tjene penger. Jeg mener det er paradoksalt at golfen får så lite tilskudd. Vi er en av få idretter som bygger anlegg for medlemmenes penger. Vi har investert over 15 millioner i dette anlegget, og hvert år går nesten alt av medlemsinntekter til drifting av banen og vedlikehold. Ser vi på fotballen har de til sammenligning nesten bare kommunale anlegg, sa Giving til Norsk Golf.