Deler av minigolfanlegget hadde sin premiere under barnas dag på Bluesfestivalen, og nylih ble det også tatt i bruk under Frogn kommunes aktiviteter for barn i Badeparken i Drøbak.

Neste år vil minigolfanlegget være komplett for bruk både ved golfhuset på nordre Belsjø, og i forbindelse med messer og arrangementer hos Drøbak Golfklubb.

Tidligere i vår ble sjekken overlevert av banksjef Britt A. Øvretvedt ved DNB i Ski til daglig leder Jens Gilboe og klubbsekretær Heidi Beldring i DGK:

– Vi skal bygge et nytt minigolfanlegg beregnet på familier, barn og unge – friske, som funksjonshemmede – ved øvingsgreen ved klubbhuset på Nordre Belsjø, sier klubbsekretær Heidi Beldring i DGK, og forteller at anlegget blir mobilt, slik at klubben også kan flytte det rundt og ta det med seg når klubben reiser rundt i nærområdet:

– De siste to årene har vi deltatt i «Grenseløs skoleidrettsdag i Follo» i Ski alliansehall, sier Beldring, og forteller at her kommer det barn og unge med funksjonshemninger fra Follo-skolene:

– Barna har vært svært entusiastiske, og spesielt har det vært populært å «få ballen i hullet» på putting-greenen.

Øker satsingen på barn og unge

De siste årene har DGK satset spesielt på barn og unge – både friske og funksjonshemmede. Klubben arrangerer hvert år flere golfkaruseller og golfcamper for de yngste, og deltar sammen med gruppen Golf Grønn Glede blant annet på Sunnaas-dagene, hvor klubben viser hva den kan tilby personer med ulike funksjonshemninger. 

– Det nye minigolfanlegget blir et verdifullt tilskudd til dette arbeidet, sier Heidi Beldring.