Av 659 registrerte herrer og 331 damer – mellom 50 og 92 år – i klubben, møter cirka 80 herrer og cirka 30-40 damer hver mandag til shotgunstart hos Drøbak GK. Og seniorene i DGK gir seg ikke når banen stenger i begynnelsen av oktober: Da fortsetter aktivitetene – enten på Haug golfsenter, i mindre grupper på forskjellige steder i utlandet, eller med fast formiddagskaffe på det lokale handlesenteret. Slik «slår de et (golf)slag for helsen» året rundt.

– Golf i seniorgrupper betyr helse både for kropp og sjel. Det er vennskap, sosialt samvær og god mosjon, forteller lederen av herregruppen, Kolbjørn Nikolai Valnes (78). 

Og Kolbjørn burde vite hva han snakker om: Han er dr.med. og indremedisiner, og slår mer enn gjerne et (golf)slag for helsen. 

Overskuddet til juniorene

Norsk Golf møtte sindige golfseniorer ved golfhuset på Nordre Belsjø en mandags ettermiddag tidligere i sesongen. Herreseniorene var nettopp kommet inn etter dagens 18 hull. 

Deltakerne i mandagsturneringene legger 50 kroner i potten hver uke, og med 70-80 deltakere hver av de 22 mandagene, er det lett å regne seg fram til at «årsbudsjettet» er på 75-80 000 kroner. 

– Overskuddet overleveres hvert år til klubbens juniorgruppe. Vi må sørge godt for den oppvoksende slekt, smiler indremedisineren, og forteller at juniorene mottar cirka 10 000 kroner hvert år. 

En av de fire andre seniorgolferne vi snakker med denne mandagen i Drøbak, er 76-årige Odd Gilboe. Han har vært medlem i DGK siden klubben startet for snart 30 år siden. Gilboe koordinerer vinteraktiviteten på Haug Golfsenter: 

– Vi har hatt en egen avtale med Haug Golfsenter siden midt på 90-tallet, og 20-25 faste seniorer disponerer hver mandag og tirsdag 3-4 moderne simulatorer i tillegg til andre treningsfasiliteter, sier Gilboe og forteller om et fantastisk vertskap som gjør «alt» for at seniorene skal trives – også sosialt – på senteret.  Deltakerne betaler et par hundrelapper per uke, og tilbudet strekker seg over totalt 20 uker høst, vinter og frem til banen åpner igjen. 

– Her «spiller» vi på internasjonalt kjente baner. Selv om vi ikke går så langt, får vi beveget på lemmene og «slengt med kølla», smiler Odd Gilboe og forteller om en vinterserie med syv tellende runder av totalt 20.

Den eldste av de fire Norsk Golf fikk i tale, 86-årige Gunnar Løvstad, som startet å spille i Oppegård for snart 30 år siden, forteller at alderen nå krever sitt: 

– De siste par årene har jeg vært avhengig av golfbil for å komme meg rundt banen, og er glad for at jeg kan bruke denne til subsidierte 50 kroner hver mandag. Gunnar forteller også om andre medlemmer som i høy alder har måttet gi opp golfen, men som kommer innom nesten hver dag for å delta i det sosiale livet.

Kolbjørn Nikolai Valnes mener seniorene er en uvurderlig ressurs for klubben – enten det gjelder banevertvakter, som frivillige funksjonærer ved større turneringer eller til nødvendige dugnader på banen: 

– Dette er også en viktig del av vårt sosiale liv. Seniorene i Drøbak har «god» tid, og er lette å be om hjelp. De representerer uvurderlige erfaringer – både på golfbanen, og ellers i yrkeslivet, sier Ørnulf Theodorsen (85), en av Drøbaks mange ivrige seniorer.