Det skriver The Sun.

Mason er CFO for Halfords, en britisk butikkjede som selger bildeler, jernvare og elektronikk. 52-åringen ble tatt på fersk gjerning da han kjørte en golfbil i alkoholpåvirket tilstand fra en lokal bar på vei til rommet sitt på Kragerø Resort. 

Den batteridrevne bilen skal ha hatt en fart på bare ti kilometer i timen på resortens private vei da Mason ble stanset av lovens lange arm.

I tillegg til en fengselsstraff på to uker fikk Mason idømt en bot på 12 000 pund, snaue 130 000 kroner. Han mister også retten til å kjøre bil i Norge i to år.

Norge har blant Europas strengeste lover når det kommer til promillekjøring. At Mason kjørte en batteridrevet bil på privat vei var ikke en formildende omstendighet.

Hans advokat sier til The Sun at det er usikkert om Mason kommer frivillig til å reise tilbake til Norge for å sone dommen.

– Jonny trodde ikke at han gjorde noe galt på en rolig og avsidesliggende ferieresort. Han var ikke klar over at han hadde begått et lovbrudd og valgte å erkjenne straffskyld.

Tingrettsdommer Gustav Søvde sier til Telemarksavisa at 52-åringen burde ha satt seg inn i regelverket, dersom han var usikker:

– Etter rettens vurdering må siktedes uvitenhet her vurderes som uaktsom. Det bør være allment kjent at å kjøre et motorisert kjøretøy med så høy promille vil utgjøre et fare- og skadepotensiale. Dersom man er usikker på hva rettstilstanden er på et område når man er på ferie i et annet land, vurderer retten at det er uaktsomt ikke å undersøke dette nærmere. Siktede har etter sakens opplysninger også bodd i Norge tidligere, heter det i dommen.