Forholdene er gode årstiden tatt i betraktning. Det er tørt over hele banen og både greener, teesteder og fairwayer grønnes. Da det er meldt til dels betydelig nattefrost gjennom påsken er det sannsynlig at banen de fleste dager åpnes forholdsvis sent, skriver Bjørn Nordby i en e-post til Norsk Golf. Følg derfor gjerne med på gjersjoengolf.no

Fra Nord-Trøndelag kommer det også melding om at drivingrangen er åpnet. Det er også usedvanlig tidlig på denne kanten av landet. klubben benytter også anledningen til å minne om at det er tid for å bytte grep på køllene, det kan ordnes ved å kontakte klubbhuset på Stiklestad som i påsken holder  åpent stor sett alle dager.