– – – 

Bakgrunn:

NGF advarer mot å fjerne greenfeeoverenskomsten

GAF: – Vi ser ikke noe behov for greenfeeoverenskomsten

– – –

 

Av Lars Havrevold, leder for FNG

FNG sin holdning til greenfeeoverenskomsten er også at denne bør avskaffes. Vi må akseptere at ikke alle og også noen av våre medlemmer har en annen holdning, men FNGs styre* er enstemmig i dette, og vår anbefaling er at klubbene melder tilbake at overenskomsten bør slettes.

Hovedargumentet for dette er at den er en unødvendig og kunstig konstruksjon og har i praksis ingen funksjon. Markedet styrer dette bedre enn overenskomsten. 

Lars Havrevold, leder for FNG.

Forslaget til revidert overenskomst skiller seg lite fra det opprinnelige, og det gis rom for i praksis å stenge ute greenfeespillere fra andre klubber hvis man ønsker ved å gi svært begrenset tilgang.

Greenfeeoverenskomsten har vært med på å skape en illusjon om at greenfee er det økonomiske grunnlaget for driften av et golfanlegg. Dette er en myte som vi er i ferd med å legge bak oss. Vi ønsker å fokusere på at det er medlemmene som er bærekraften i de aller fleste klubbenes økonomi, og det er medlemmene, og gjerne medlemmenes gjester,  som skal ha størst fokus. Da er det medlemmene og banens eiere som må få lov til å bestemme hvem som skal ha tilgang på banen, til hvilken tid og til hvilken pris.

Golfbox slik det fungerer, er faktisk en fullgod erstatning av både den gamle og en eventuelt revidert greenfeeoverenskomst.

Baner som har høy aktivitet fra medlemmene, vil ønske å begrense greenfeespill. Baner med lav aktivitet vil alltid være interessert i greenfeespillere. Alle baner ønsker medlemmenes gjester velkommen.

Det norske kravet om at et medlemskap i en golfklubb, uansett størrelse eller beliggenhet, er nødvendig for å slippe ut på en bane tilsluttet NGF blir stående, og Golfbox som klubbenes og medlemmenes verktøy for starttidsbestilling sørger for at alle registrerte spillere vet om de kan bestille en starttid eller ikke på en hvilken som helst bane.

Det vil således alltid være tilstrekkelig med tilbud til spillere som av ulike årsaker ønsker å ha et rimelig medlemskap i en postkasseklubb eller tilsvarende. Golfbox slik det fungerer, er faktisk en fullgod erstatning av både den gamle og en eventuelt revidert greenfeeoverenskomst.

Det er naturlig at vi i Norge også tilpasser oss internasjonal praksis i en sport som i aller høyeste grad er internasjonal.

I verden for øvrig finnes både baner som tillater greenfeespill, og de som ikke gjør det. Golfspillere har ingen problemer med å tilpasse seg dette helt uten generelle internasjonale regler. Samarbeid mellom klubber vil nok i fremtiden bli mer vanlig, og dette kan gjøres uten at konkurranselovgivningen stopper dette eller at greenfeeoverenskomsten vil ha noen påvirkning på hvordan man organiserer dette. Det er naturlig at vi i Norge også tilpasser oss internasjonal praksis i en sport som i aller høyeste grad er internasjonal.

En fjerning av overenskomsten vil gi klubbene frihet til å bestemme over eget anlegg uten at dette skal skape diskusjoner i forbund og andre klubber.  Vi klarer imidlertid ikke å se noen fordeler ved at den opprettholdes hverken for spillere eller klubbene. I beste fall er det en slags falsk trygghet om noen rettigheter man kanskje ikke er berettiget til.

– – – 

 

*FNG ble stiftet i Norge i 2010 og er i dag etablert i 15 europeiske land. I følge deres nettsider er FNG en interesseorganisasjon som ivaretar og representerer felles interesser for norske golfanlegg, først og fremst i Norge, men også internasjonalt. FNG arbeider for å utvikle nettverk mellom FNGs medlemmer, og skal være et kreativt møtested og nettverk for FNGs medlemmer.

FNG-styret består av representanter fra Miklagard, Tyrifjord, Drøbak, Oppegård og Hakadal Golfklubb. Se listen over alle FNG-medlemmer i Norge her.