United States Golf Assocation og R&A, golfsportens styrende organ, har annonsert at de innfører regel 14-1b som forbyr forankring av putteren. Den nye regelen gjelder fra 1.januar 2016, i henhold til den vanlige fireårige syklus for endringer i golfreglene.

 

PGA Tour har tidligere uttalt at de er motstander mot regelen. Deres uttalelse i dag er enkel og grei.

 

PGA Tour anerkjenner USGAs innføring av regel 14-1b som forbyr forankring av puttere fra 1.januar 2016. 

 

Vi vil takke USGA for å ta i mot våre innspill og forslag relatert til 14-1b gjennom de siste månedene. I denne perioden har mange spørsmål blitt stilt og problemstillinger diskutert. Vi vil nå starte prosessen med vurdering av innføring av regel 14-1b i våre konkurranser og hvordan dette skal gjøres.

 

I forbindelse med dette vil vi den neste måneden diskutere saken med spillerrådet.

 

Vi annonserer vårt standpunkt till innføring av 14-1b i våre konkurranser etter denne prosessen og vil ikke ha noen kommentarer fram til det.

 

 

Det er ingen tvil om at behandlingen av saken har vært grundig. USGA har mottatt 2200 henvendelser og R&A 450 fra 17 land. Alle har fått sagt sitt. Fremdeles sitter man allikevel igjen med spørsmålet om hvorfor de gjør dette. I det endelige dokumentet skriver de;

 

 

Regel 14-1b er basert på vurderingen at forankring av køllen, framfor å svinge den fritt, kan hjelpe spilleren ved å endre og redusere vanskelighetsgraden i svingen.

 

 

Motstanderne av regelendringen er skuffet over at de baserer seg på antagelser og tall som ikke kan bevises. Økende antall spillere med forankret putter på verdensbasis kan ikke bestrides, men hvor mye det faktisk hjelper er umulig å måle. 

 

Diskusjonen er garantert ikke slutt. Det er ikke utenkelig at PGA Tour sier at de ikke vil innføre 14-1b.

 

Vi må understreke at langputtere i seg selv ikke er forbudt. Det er selve forankringen som blir forbudt fra 1.januar 2016.