Det er i hvertfall ambisjonen til golfsportens styringsmakter, som nå har tatt sikte på å redusere antall handicapsystemer fra seks til en. 

Den grunnleggende forutsetningen for ethvert handicapsystem, er at et handicap bør reflektere spillerens underliggende evner, noe som vises i vedkommendes beste runder. Selv om en spiller er ute av form, bør ikke handicapet øke betydelig på grunn av dette.

I hele Europa (European Golf Association (EGA) + CONGU (Storbritannia & Irland) benyttes det i dag ulike variasjoner av såkalte trinnvise handicapsystem. I land som USA, Sør-Afrika, Australia og Argentina, brukes det imidlertid systemer der handicapet er et gjennomsnitt av spillerens siste runder.

Land over hele golf-verden operer med ulike varianter av disse to systemene. Nå skal golfsportens styringsmakter slå sine hoder sammen for å finne et felles system for alle. 

Verdensomspennende løsning i løpet av få år

Spill- og dommerkonsulent i Norges Golfforbund, Thore Wilhelmsen, sier NGF foreløpig ikke vet mye om hvor langt de internasjonale aktørene har kommet i prosessen, eller hvordan hovedprinsippene vil være.

Det er lagt opp til mye og store endringer. De kommer ikke i 2016 og mest sannsynlig ikke i 2017, men jeg tipper det kommer før 2020

Thore Wilhelmsen, NGF

– Foreløpig vet vi veldig lite, men vi vet at blant annet USGA og R&A (som aldri tidligere har vært involvert i handicapsystemer) allerede jobber med å finne et verdensomspennenende handicapsystem, på samme måte som golfreglene som gjelder for hele verden. EGA sin handicapkomité er også involvert, men vi aner ikke når eller hvordan det blir, for de vi kjenner som jobber med det har skrevet under taushetserklæringer, sier Wilhelmsen til Norsk Golf, og legger til:

– Det er et spørsmål om når det skjer, ikke om det skjer. Det er lagt opp til mye og store endringer. De kommer ikke i 2016 og mest sannsynlig ikke i 2017, men jeg tipper det kommer før 2020.

Nylig fikk NGF et klart signal på at store endringer er på vei. Golfregelboken, som oppdateres med ny utgave hvert fjerde år, har en vesentlig forskjell på forsiden av den nye 2016-utgaven sammenlignet med forrige versjon

– I regelboken vi har forholdt oss til de siste årene, stod det skrevet at den var gjeldende i perioden 2012-2015 på forsiden. På den oppdaterte versjonen, som vi holder på å oversette i disse dager, står det ikke 2016-2019 men kun «Fra 2016». Vi vet at R&A jobber med en forenklet utgave av regelboken og det er dermed ikke usannsynlig at denne blir lansert før det har gått fire år. De holder på å lage en ny regelbok som er mye enklere, så kanskje dagens regelbok (gyldig fra 2016) blir et samlerobjekt?

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Golfreglene og handicapsystemet har tidligere vært gjeldende for en bestemt fireårsperiode, som disse to utgavene. På årets versjoner står det bare «Fra 2016».

– På samme måte som R&As regelbok, har også EGAs bok om handicapsystemet, «EGA Handicap System», i de senere år blitt oppdatert hvert fjerde år. På forsiden står det 2016-2019, men det kan allikevel tenkes at det nye verdensomspennende handicapsystemet kommer i denne perioden, forklarer Wilhelmsen. Hvis (når) en ny forenklet regelbok blir lansert er det nærliggende å tro at det nye handicapsystemet lanseres samtidig, siden R&A og USGA er hovedaktører i begge.

Ikke store utslag

Han sier det er nærliggende å forvente at USGA, som er det mektigste organet i arbeidet med å finne et nytt handicapsystem, ønsker at det amerikanske handicapsystemet skal ligge til grunn for den varslede verdensomspennende løsningen. 

Thore Wilhelmsen, NGF

– USGA-systemet blir nok liggende i bunn, men EGA har også stor innflytelse. Stableford som metode for å justere handicap er et ukjent begrep USGA-systemet, men vil nok på en eller annen måte påvirke det nye systemet. Slopesystemet som er utviklet av USGA vil garantert ha en stor rolle. Men hvordan handicapjusteringen vil skje i praksis har vi ingen anelse om foreløpig.

– Hva er hovedforskjellen på det amerikanske systemet og det vi bruker her i Norge?

– Handicapet til amerikanske spillere beregnes ut fra de 10 beste av deres 20 siste runder. Hovedutfordringen med USGA-systemet kommer når en veldig god eller dårlig runde forsvinner fra beregningen. Det kan påvirke handicapet mye. For de som spiller lite golf, kan en runde du spilte for flere år siden påvirke det handicapet du har akkurat nå, sier Wilhelmsen.

Til tross for forskjellene, sier Wilhelmsen at både det amerikanske og det europeiske handicapsystemet gir et godt bilde av spillerens ferdigheter.

– Hvis du regulerer handicapet ditt i begge systemene samtidig, vil du se at du vil ende opp med nesten det samme handicapet. Om det ene systemet er bedre enn det andre er det delte meninger om. Uansett vil et verdensomspennende handicapsystem bli spennende og dette i kombinasjon med en forenklet regelbok håper vi vil bidra til at flere vil spille mer golf.

Vil gjøre det like enkelt for alle

Golf spilles veldig forskjellig over hele verden. I noen land er matchspill den foretrukne spilleformen, noen praktiserer hovedsaklig slagspill, andre stableford. I Norden er vi vant til å regulere handicap i selskapsrunder, mens sydover i Europa har man tidligere normalt kun regulert handicap i turneringer, uavhengig av hva du har i handicap. I Norge er det kultur for å gå korte nihullsrunder, noe som er uvanlig i andre strøk.

Så er det egentlig hensiktsmessig å ha et felles handicapsystem, når det er så store kulturelle forskjeller i hvordan golf praktiseres i ulike land?

– Golf har vært i nedtur over hele verden, og for folk flest er det i langt større grad et sosialt rekreasjonsspill enn det er en konkurranseidrett. Det er kun en svært liten andel av verdens golfere som har behov for et komplekst handicapsystem.

– Når det nå samarbeides om en felles modell, er det med mål for øyet at man skal finne et enkelt system som gjør at folk flest kan konkurrere mot hverandre på en enkel måte over hele verden, konkluderer Wilhelmsen, og avslutter med at mer informasjon om nyhetene i EGA Handicap System 2016-2019, som vil gjelde for Norge, er rett rundt hjørnet.