Baneselskapet Drammen Golfbane AS har slitt kraftig økonomisk i lengre tid. De to siste årene har underskuddet i aksjeselskapet vært på snaue én million kroner i året, og 10. september måtte de til slutt begjære oppbud.

Til tross for konkursen har klubben tillatt fortsatt spill på banen, og klubbens medlemmer nyter nå den siste resten av golfsesongen – mens vedlikehold av banen skjer på dugnad. Samtidig foregår det forhandlinger for å avgjøre hva som blir klubbens fremtid.

Forrige uke skrev Drammens Tidende at det fortsatt ikke er noen løsning på spørsmålet om overtagelse av golfbanen.

Bostyrer etter konkursen, advokat Knut Halvard Austad, opplyser til Drammens Tidende at det har kommet inn 30 krav i boet på til sammen nesten 5,1 millioner kroner. Det største kravet er et pantekrav på 3,1 millioner kroner fra DNB, og de som eventuelt ønsker å overta golfbanen, må dermed gå i forhandlinger med DNB. Klubben holder også på å forhandle med grunneieren om redusert grunnleie, opplyser Drammens Tidende.

Kjell Winge, leder for golfklubbens forhandlingsutvalg og styreleder i Drammen Golfbane AS ved konkursåpningen, sier han er optimist med tanke på en rask løsning.

– Det viktigste er å få riktig ny eier, ikke å få en ny eier raskt, sier Winge til DT.

Les artikkelen her (krever innlogging)