I 2012 rullet Trener 1-konseptet ut i norske golfklubber. Trener 1 er første nivå i «trenerløypa», og er starten for alle som ønsker å bli frivillig trener i sin klubb. De frivillige trenerne har vist seg å være viktige ressurser for sine klubber, men det var også flere som  uttrykket skepsis for at de frivillige trenerne skulle stjele trafikk fra klubbenes ansatte proer.

En av klubbene hvor proen hadde denne bekymringen, var hos Drøbak Golfklubb i Akershus. Nå, fem år senere, har pipen fått en litt annen lyd. Klubben har i vinter engasjert hele ni nye Trener 1-ressurser som vil bli klare til høsten 2017. De vil, sammen med de Trener 1-ressursene klubben allerede har, utgjøre en uvurderlig hjelp for klubben i arbeidet med å ta vare på ferske golfspillere og medlemmer som ikke har kommet skikkelig i gang.

– Vi har en veldig dyktig pro, Jim, som har vært hos oss i over 20 år, og er litt av den «gamle skolen». Han var skeptisk til Trener 1 i starten, og som mange andre proer fryktet han at det skulle ta fra ham levebrødet. Men vi har nå fått han med «på laget», og han ser nå nytten av dem, forklarer Jens Gilboe, daglig leder i Drøbak GK. 

Jens Gilboe, daglig leder i Drøbak GK. (Foto: Drøbak GK)

– Vi organiserer klubben slik at proen vår blir «trenernes trener», og dermed får vi et større trenerteam bestående av proer og frivillige som gjør at vi kan tilby flere og ivareta alle nivåer for trening til medlemmene våre. 

Gilboe sier flere golfklubber bør ha som mål organisere seg mer som øvrige idrettslag i Norge.

– Det er ikke nødvendig å bruke en erfaren pro til knøttegolftreninger og nybegynnergolf. Det blir for dyrt, både for dem som skal delta og for klubben hvis de skal bruke proen til alle mulige oppgaver. Her spiller frivilligheten en veldig viktig rolle, sier Gilboe.

Trener 1-kurset starter offisielt med et opplæringskurs en helg til våren. Deretter skal det gjennomføres 45 timer praksis i løpet av sesongen, før kurset avsluttes med en avslutningshelg på høsten.

Du har mye større sjans for å lykkes hvis du henvender deg personlig til folk du tror kan egne seg

Jens Gilboe

Etter å ha utdannet et par Trener 1-ressurser i året over noen år, har Drøbak Golfklubb nå sett hvor god hjelp de frivillige trenerne er til å skape aktivitet og entusiasme i klubben. 

I vinter har Drøbak GK satset tungt på å øke antallet frivillige trenere, og i år har de klart å engasjere ni personer.

– Det kommer ikke av seg selv. Det holder ikke å sende ut en fellesmail til klubbens medlemmer. Du har mye større sjans for å lykkes hvis du henvender deg personlig til folk du tror kan egne seg, så da handler det om å ta opp telefonen eller ta seg den lille ekstra tiden som kreves å sende en personlig e-post, for deretter å drive litt «positivt press», sier Gilboe.

– Kastet nybegynnere ut på 200 meters dyp

Statistikk fra Norges Golfforbund viser at medlemsnedgangen i Norge de seneste årene ikke skyldes mangelfull rekruttering. Problemet er heller at man ikke har klart å ta vare på nok medlemmer etter at de har fullført nybegynnerkurs. Det viser seg imidlertid at hvis man lykkes i å få et medlem under den «magiske grensen» på 26 i handicap, har man etter all sannsynlighet skapt en golfer for livet. 

Før i tiden var det som om man ble kastet ut på 200 meters dyp uten flyteplagg etter å ha fullført sitt første svømmekurs.

Jens Gilboe

Dette er også Drøbak GK sin erfaring. Jens Gilboe sier at golfklubber har vært for dårlige i arbeidet med å ta vare på nybegynnerne. 

– Før i tiden var det som om man ble kastet ut på 200 meters dyp uten flyteplagg etter å ha fullført sitt første svømmekurs.

– Når du har fullført nybegynnerkurs hos oss nå, er du automatisk påmeldt på NXT LVL-trening en til to ganger i uka. Ønsker du ikke å være med, må du faktisk melde deg av. Slik får mange ferske spillere truffet andre spillere i samme situasjon; de blir hjulpet inn i miljøet i klubben, og de får oppleve mestring. Vi har også faddere som tar vare på de nye medlemmene. NXT LVL-treningen og faddere er også et tiltak for ivaretakelse og et tilbud til våre eksiterende medlemmer som av ulike årsaker ikke helt har kommet i gang.

«Prosjekt ivaretakelse»

Drøbak GK er en av 17 golfklubber som nylig ble plukket ut til å delta i «Prosjekt Ivaretakelse», et prosjekt initiert av Norges Golfforbund og som løper over to år. I løpet av denne perioden skal klubbene gjøre et dypdykk i årsakene til at folk slutter å spille golf og sammen forsøke å finne ut av riktig «medisin».

Klubbene samlet seg nylig i Oslo for å sparke prosjektet i gang.

Det er viktig at klubbene samarbeider mot et felles mål

Anja Solevågseide, NGF

– Dette er klubber i ulike størrelser fra nord, sør, øst og vest. Vi har delt dem inn i tre grupper: små, mellomstore og store klubber, slik at de kan sammenlikne seg med klubber som likner seg selv. Vi har spesielt fokus på barn og unge, jenter og kvinner. Det vi håper å få ut av dette, er å finne ut av hvilke tiltak vi kan sette i gang for å få flere til å bli værende i golfsporten, sier Anja Solevågseide, teamleder for idrettsutvikling i NGF. – Det er viktig at klubbene samarbeider mot et felles mål, legger hun til.

Nettopp dette er mye av grunnen til at Drøbak GK ønsker å være en del av prosjektet, sier Jens Gilboe:

– Vi må gå sammen for å promotere golfen, både klubbene og NGF. Hvis vi ønsker å få flere til å oppdage golf, må NGF bli flinkere og tydeligere til å promotere golfen, og så må klubbene sørge for å ha alt på plass for å ta imot og ivareta golfere på beste måte!

– – –

NB! Klubbene som er med i «Prosjekt Ivaretakelse», er Alta, Asker, Borregaard, Byneset, Drammen, Drøbak, Egersund, Gjerdrum, Grenland og Omegn, Kjekstad, Kristiansand, Norsjø, Onsøy, Salten, Solum, Sotra og Tromsø Golfklubb.