Golfspillere i Vestfold frykter for hva som kommer til å skje med banen dersom Bane NOR får viljen sin i den planlagte jernbaneutbyggingen. I følge deres planer står nemlig golfbanen i fare for å bli delt i to av det nye jernbanesporet.

Bane NOR har levert to alternativer for dobbeltsporet jernbane ut fra Tønsberg, med spor enten gjennom Vear-korridoren eller Nøttterøy-korridoren. I bildet under kan du se de to alternativene. Dersom de velger alterantiv to, Nøtterøy-korridoren, kan det få dramatiske konsekvenser for golfbanen:

I slutten av mars møttes grunneiere og velforeningene rundt Akersvannet mellom Sandefjord og Tønsberg for å skrive en uttalelse til Bane NOR. Bane NOR uttalte til NRK at de forstår bekymringene, og sier vurderingene videre skal ta hensyn til innspill og konsekvenser.

– Jeg mener golfbanen er en oase i område her, både for turer og for dem som spiller golf. Det er en katastrofe om dette skjer, sier Oddbjørn Tidemann, klubbens head-greenkeeper til NRK. 

I et leserinnlegg i Tønsbergs Blad forrige uke argumenterer Roy Helge Simonsen, styremedlem i Vestfold Golfklubb, for hvorfor Jarlsberg-korridoren er det beste alternativet.

Han legger også til at det nylige fellesmøtet med seks foreninger og lag i Vear-området synes det er rart at Bane NOR kun har valgt de to alternativene som gir de mest dramatiske konsekvensene for de berørte kommunene, Tønsberg, Nøtterøy og Sandefjord.

– Vestfold GK er et av landets eldste, mest komplette og best besøkte golfanlegg. Klubben har i dag ca. 1100 medlemmer og det gås over 30.000 golfrunder på banen i hver sesong. Årlig besøkes banen av ca. 5.000 gjestespillere. Hele baneanlegget – med turstier og historiske minnesmerker – er et yndet rekreasjonsområde både sommer- og vinterstid, skriver Simonsen.

Les hele innlegget hans her.