Felles for alle produsentene er at de hevder det gir bedre spinn på ballen. Problemet er USGAs undersøkelser da de skulle lage nye regler for riller. Der kom de fram til at dagens øvre tillatte grense på 180 microinches ikke førte til mer spinn. De mener at mikrorillene faktisk må være minst 400 microinches før man ser målbar effekt.

 

Dette måtte vi selvsagt se nærmere på. Vi har utfordret noen av produsentene til å komme med sine begrunnelser på hvorfor det fungerer.

 

 

Cleveland Golf Srixon:

 

– Vi tester effekten av ru overflate på slagflaten på en rekke måter; spillere, roboter og til og med en spesialbygget spinnkanon hvor baller skytes ut fra en stasjonær kølle. Ved siden av spinnkanonen har vi CNC verksted. Med datakontrollerte maskiner skaper vi nye riller og mønstertyper. We gjør dette hver uke.

 

– Riller og mønster blir også testet under varierende forhold; fulle slag, pitch, chip, våt, tørr og rough. Alle med forskjellige typer loft og med både premium og rimelige baller. Resultatet av dette er at vi har veldig mye data når det kommer til riller og ru overflates påvirkning av spinn. Ifølge våre data er det sammenheng mellom ruhet og spinn, selv ved verdier under USGAs grense på 180 microinches. Vi ser også denne sammenhengen under nærmest alle testforhold.

 

– Tabellen under viser et eksempel med robottesting av Z Star ball og wedge som er 56° i balltreffet. Tendensen viser tydelig at ruhet fra 90 til 140 microinches viser økende effekt på spinn. Dette er et av mange lignende scenario som vi bruker for å bedre forstå sammenhengen mellom ruhet og spinn.

 

 

Wilson Golf:

 

– De laserpregede Micro-Spin linjene på slagflaten på den nye Wilson Staff FG Tour wedgen øker spinn på halvsving og korte slag. Men, testene våre indikerer at Micro-Spin linjer har liten, om noen, effekt på slag med full sving. Der kommer våre nye Tour-Y riller inn i bildet.

 

– Da USGA gjorde sine grundige undersøkelser gjorde de konklusjoner rundt rillekantens radius, vinkelen på sideveggene, mellomrom og dybde. Dette skapte grunnlaget for de nye reglene. Dette har utviklingsavdelingen hos Wilson Staff jobbet mye med, og resultatet er Tour-Y rillene. De er innenfor USGAs regler og gir maksimal spinn på fulle slag. Sammen med Micro-Spin gir de bedre kontroll og spinn på korte slag rundt greenen.

 

 

Hva skaper spinn?

 

Rillene i seg selv skaper ikke spinn. “Angrepsvinkel” (Angle of attack), dynamisk loft og kvaliteten i balltreffet avgjør hvor mye ballen spinner. Under perfekte forhold uten noe som påvirker balltreffet vil en wedge uten riller spinne like mye som en wedge med riller. Når vi introduserer gress, jord og ikke minst – vann – kommer rillene inn i bildet. Deres jobb er å forbedre kvaliteten på balltreffet ved å få bort alt som kan komme mellom ballen og slagflaten. Se for deg hvordan bildekk fungerer.

 

Derfor kan vi ikke utelukke at mikrorillene har en viss effekt. Først og fremst vil det være under forhold der du trenger hjelp for å få god kontakt med ballen. Så lenge de er innenfor dagens regler vil de allikevel ikke være avgjørende for å skape merkbart mer spinn. Nå er det slik at vi vanlige golfere trenger all hjelp vi kan få. Å velge wedger med mikroriller vil definitivt ikke skade spillet ditt. Den mentale delen, nærmest en placeboeffekt, skal ikke undervurderes i golf.

 

Det beste tipset? Hold rillene rene og slagflaten tørr.