Prosjektets første fase er nå gjennomført og de første deltakerne har fått veien til golfkurs. Golf – Grønn Glede er et initativ fra norske golfklubber og NGF i samarbeid med forsikringsselskapet If, Kreftforeningen, Mental Helse Norge, Diabetesforbundet og Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke (LHL)

Hensikten med Golf – Grønn Glede er å tilrettelegge et golftilbud til personer som av ulike årsaker har et særskilt behov.  Formålet er å gi deltakerne mulighet til å drive aktivitet etter egne forutsetninger og ønsker, samtidig som det sosiale aspektet ivaretas.  

I Bjaavann Golfklubbs første prosjekt har de valgt å samarbeide med LHL Kristiansand. Det har vært gjennopmført med støtte av Kristiansand Kommunes storbyprosjekt, Norges Golfforbund og LHL.

Syv medlemer av LHL valgte å ta utfordringen og har i løpet av august gjennomført Veien til Golf – nybegynnerkurs og samles nå hver onsdag for å trene og spille.

Oliver Ågensen, Kari-Anne Høiklev, Jan Kristian Stømme har sammen med Thomas Øderud vært klubbens representanter i prosjektet.

Laila Skarpholt, Styreleder i LHL Kristiansand sier at tilbakemeldingene fra deltakerne er udelt positive. 

– GGG er ett veldig positivt og godt tiltak for våre medlemmer. Her er det lav terskel og en ypperlig mulighet for alle til å drive med noe som både er lystbetont, sosialt og utfordrende, forklarer Skarpholt

– Klubben ser fram til å samarbeide videre med LHL Kristiansand og vil i løpet av neste år prøve å utvide tilbudet til flere lokallag av LHL, skriver Bjaavann på sin hjemmeside.

Hjemmeside

Facebook