Dr. med. Björk Ingul, forsker på hjerte- og karsystemet i forbindelse med livsstilsykdomer, er en av bidragsyterne i Norges Golfforbunds faggruppe «Golf og helse», som jobber med å kartlegge golfens helseverdi.

 

Lørdag holdt hun foredrag under Golfforum i Tromsø, der hun rettet søkelyset på de positive helseeffektene ved å spille golf.

 

Hennes budskap er klokkeklart: Gevinstene med golf er mange!

 

Ingul viser til et svensk studie av 300 000 golfere som viste at golf øker levetiden med fem år, uavhengig av kjønn, alder eller sosial gruppe man kommer av, med størst effekt blant de med lavest inntekt og utdannelse.

 
Björk Ingul viser også til et finsk studie, der halvparten 110 inaktive menn i alderen 45 til 65 år begynte å spille golf et par ganger i uken. De som spilte golf, sammenlignet med de mennene som fortsatte sitt stillesittende livsstil fikk forbedret kroppssammensetning, fysisk form og funksjon og blodfett.

 

De som gikk fra å være inaktive til å spille golf opptil tre ganger i uken senket det totale kolesterolnivået, økte det gode kolesterolet HDL, reduserte det dårlige kolesterolet LDL, samt forbedret kondisjonen, reduserte vekt, midjemål og fettmasse.

 

Ingul understreker at en golfrunde er å regne som en fullverdig treningsøkt. For eldre menn regnes golf som høyintensitets trening. For middelaldrende regnes golf som lav til moderat intens trening, mens for unge menn regnes golf som lavintensitetstrening.

 

Les også: Psykolog: Golfere har best hukommelse

 

Eldre golfere tilbringer hele 70 prosent av den totale tiden i løpet av 18 hull på høyintensitets aktivitetsnivå. Middelaldrende golfere nådde høyintensitets aktivitetsnivå i mindre enn en tredjedel av tiden, mens unge golfere nådde dette nivået bare noen få minutter. Eldre som begynner å spille golf opplever også en drastisk forbedring av balansen.

 

– Bare en femtedel av voksne mennesker oppfyller myndighetenes anbefalninger til fysisk aktivitet. En 18-hullsrunde eller to nihullsrunder per uke er nok for å nå minste anbefalete nivå for fysisk aktivitet for å oppnå helsemessige fordeler, mens kvinner trenger minst to 18-hullsrunder golf per uke, sier Ingul.

 

Hun sier risikoen for skader ved golf er liten, og at helsegevinsten blir aller størst om man bærer bagen og spiller en kuppert bane. Ingul fraråder imidlertid barn å bære bagen, av hensyn til potensielle ryggskader mens kroppen vokser.

En studie som stod på trykk i British Medical Journal i 2012 konkluderte med at de som de som engasjerer seg i idretter med høy kardiovaskulær intensitet, blant annet sykling og roing, ikke hadde noen ekstra fordel på levelengde sammenlignet med å spille golf og andre idretter med lav kardiovaskulær intensitet.

 
Studien konkluderte med at den langvarge helsegevinsten stopper, og til og med kan reduseres om man løper mer enn 32 kilometer i uken. I følge studien har en golfrunde like positiv effekt på levelengden som en sykkeltur på 16 mil.
 

Les også: – Golf like sunt som sykling
 

I løpet av en 4,5 timers golfrunde går golfspillere i gjennomsnitt 11 kilometer (16 000 skritt). Gjennomsnittlig puls blir da 110 hjerteslag per minutt, og man forbrenner ca. 2500 kcal (menn) eller 1500 kcal (kvinner).

 

– Golf er mer anstrengende enn mange ikke-golfere tror, slår Björk Ingul fast.
 

Les også: Golf i Norge = 190 milliarder