Se klippet her. Klippet starter 27:27 ut i sendingen.