«Holtsmark-saken»: Vedtok endring

Bakgrunn: – Vi må ikke ta vekk muligheten klubbene har til å tenke selv 

Flere klubber reagerte da Holtsmark GK tidligere i år markedsførte et tilbud om å spille golf uten medlemskap. Klubbene bekymret seg for at eksisterende medlemmer vil stille spørsmål ved verdien av eget medlemskap, dersom det skal bli mulig å spille golf uten å være medlem i en klubb. Forbundsstyret fremmet dermed følgende forslag til endring i NGF’s lov under søndagens tingdag:

«For å være berettiget til å spille golf på en bane slopet av NGF må spilleren være medlem av en golfklubb med rett til å ustede offisielt handicap fra et nasjonalt golfforbund. Unntaket er rekrutteringstiltak organisert av klubben og prøvespill sammen med et medlem av klubben. Det kan søkes dispensasjon fra denne regelen.»

Forslaget ble vedtatt.

 

Ikke gratis VTG-materiell

Bakgrunn: Sandnes GK vil fjerne VTG-avgiften 

Sandnes Golfklubb fremmet forslag om å fjerne avgiften for Veien til Golf-kurset på 200 kroner per deltager. Av dette beløpet går 100 kroner til obligatorisk trykket kursmateriell, mens den resterende halvparten går til felles tilrettelegging av markedsføringstiltak.

Sandnes GK mener VTG-avgiften er «gått ut på dato», og sier nybegynnerkurs må være gratis for å gjøre terskelen til å begynne med golf lavere. Klubben mener det trykte kursmateriellet kan erstattes med digitalt materiell, og hevder samtidig at sentrale markedsføringskampanjer har liten effekt. Styreleder i Sandnes, Willy Flaten, argumenterte for at lokal – og digital -markedsføring har større effekt.

Styremedlem i NGF, Einar Lohne argumenterte mot påstandene, og pekte på at markedsføring har størst effekt når det markedsføres både sentralt og lokalt. Avtroppende president Finn H. Andreassen sier digital markedsføring er ukjent farvann for mange klubber, som ikke har innsikt og kompetanse til å gjøre dette selv – og sier dagens løsning med hjelp fra forbundet fungerer bra.

Det var klubbene enige i: Hele 60 av de 77 delegatene stemte mot Sandnes GK sitt forslag.

 

Skal utrede greenfeeoverenskomsten

Bakgrunn: – Alt for mange klubber har gjort stor butikk av billige medlemskap 

Mørk GK, Drøbak GK og Moss & Rygge GK mener tiden er overmoden for at greenfeeoverenskomsten (som sier at NGF’s medlemsklubber plikter å akseptere greenfeespill) må revideres:

«Greenfeeoverenskomsten var en god og fornuftig tanke den gang. I dag er det ikke tilgang på baner å spille på som er utfordringen for norske spillere. De blir tatt imot med åpne armer alle steder. Hele sesongen og til alle døgnets tider. En uønsket bieffekt har i stedet blitt at noen klubber har definert overenskomsten som en forretningsidé. Salg av billige greenfeemedlemskap har skutt i været og er i ferd med å uthule den økonomiske eksistensen til mange norske golfanlegg ved at de mister forutsigbare medlemskap. 

Vi tror ikke noen er tjent med at slik utvikling fortsetter. Vi snakker mye om å ”bli medlem der du bor”, og dette bør i langt større grad være fokus for arbeidet med en revidert overenskomst. «, heter det i forslaget til Mørk, Moss & Rygge og Drøbak.

De tre klubbene fremmet et forslag der de ber NGF – i samarbeid med norske golfklubber – å revidere denne overenskomsten før et eventuelt lovendringsforslag på Golftinget i 2017.

Det ble enstemmig vedtatt å utrede greenfeeoverenskomsten.