Grenland GK begjærte seg i fjor høst konkurs, etter at de i lengre tid hadde problemer med å betjene et lån på drøye 6,5 millioner kroner på klubbhuset. Klubben mistet samtidig sin rolle som regionalt kompetansesenter for golfforbundet.

 

I starten av november ble det stiftet ny golfklubb i Skien, med det nye navnet Grenland og Omegn Golfklubb – bare en snau måned etter at den gamle klubben ble begjært konkurs.

 

Tidligere ordfører i Skien, Rolf Erling Andersen er styreleder i den nye klubben, og leder arbeidet med å få klubben på beina.

 

– Det er ganske stor aktivitet og jeg må si at når vi nå har kommet så langt at vi har alle avtaler på plass når det gjelder både grunnforhold med Skien kommune, og bobestyrer med maskiner, samt banken, så tror jeg det skal bli mye bra golfspill her på Jønnevall til sommeren, sier Andersen i et intervju med ta.no

 

På det meste hadde Grenland GK i overkant av 1000 medlemmer. Foreløpig har 350 stykker meldt seg inn i den nye klubben.

 

Andersen sier til ta.no at han er imponert over at så mange allerede har meldt seg på, men sier det blir lettere å rekruttere medlemmer når våren nærmer seg.

 

Staben på klubben er også blitt trimmet ned. Foreløpig har det også kommet inn over en halv million i sponsorkroner. Det gir grunn til forsiktig optimisme før den nye sesongen.

 

– Vi hadde en del kostnader som vi har fjernet. Det var for mange ansatte her, og det var også noen kostnader med klubbhuset som var av en slik kaliber at det ble vanskelig å betjene. Det ser det ut som at vi nå har fått på plass, sier styrelederen til ta.no.