Da 2016-sesongen slo i gang, introduserte de tre klubbene en ny samarbeidsavtale: For 1490 kroner ekstra på årskontingenten kan medlemmene spille fritt på hverandres klubber. Ordningen har vært en så stor sukess at klubbene nå skal utvide samarbeidet til å gjelde mer enn bare fritt spill.

– Alle klubbene har tjent over 100 000 kroner på kontingenten, og til sammen har den generert 350 000 kroner ekstra for oss tre klubber. Nå ønsker vi å utvikle samarbeidet videre, og vi har underskrevet en avtale for tre nye år, forteller Matthias Gullberg, daglig leder i Asker Golfklubb til Norsk Golf.

Matthias Gullberg, daglig leder i Asker GK. (Foto: Asker GK)

I tillegg til økningen i inntekter fra kontingenten, førte samarbeidet også til en betydelig oppsving i greenfeetrafikken i 2016.

– De som benyttet seg av samarbeidstilbudet, drar jo gjerne med seg noen når de skal spille de andre banene, forklarer Gullberg.

Nå planlegger klubbene om å samarbeide på flere arenaer:

– Ambisjonen nå er å samarbeide både på greenkeeping, turneringer, damesatsingen og nybegynnere. Ved å utveklse erfaringer og dra nytte av hverandres kompetanse, kommer det alle til gode. Dessuten blir mye lettere å skape ordentlig trykk rundt turneringer og andre arrangementer når vi er tre klubber som jobber på lag.

 Jo mer aktivitet vi klarer å skape, desto bedre er det for alle

I tillegg vil alle juniorer opp til 19 år spille fritt på de tre banene.

– Når vi samarbeider om en stor juniorsatsing, kan vi få mange flere deltagere på turneringer, proene kan jobbe på tvers av klubber og vi skaper ordentlige juniormiljøer med økt konkurranse. 

Lignende samarbeid finnes blant flere klubber på Vestlandet. Gullberg hevder flere klubber på Østlandet nå er i ferd med å hente inspirasjon fra samarbeidsmodellen til Asker, Drammen og Kjekstad. 

– Dette er ikke noe nyskapende, men slike samarbeidsformer er fortsatt mye mer vanlig i Sverige enn i Norge. Det er viktig at vi golfklubber samarbeider for å gjøre hverandre sterkere. Dette handler om å få golfsporten til å vokse, ikke konkurrere mot hverandre. Og jo mer aktivitet vi klarer å skape, desto bedre er det for alle!