Norges Golfforbund, PGA of Norway (Professional Golfers Association) og Høgskolen i Hedmark vil fra og med høsten 2013 tilby en treårig høgskoleutdannelse innen golf.

Fremtidens golftrenere vil dermed kunne skilte med en bachelorgrad i idrettsvitenskap med spesialisering i trenerrollen for golf og en internasjonalt godkjent PGA-eksamen.

Golftrenere brukes i dag stort sett kun til å instruere spillere på forskjellige nivåer. I mindre grad tar de del i klubbens sportslige virksomhet. Dermed får ikke golfen frigjort det store potensialet som ligger i å ha tilgang til en profesjonell trener. Ved å tilby en bachelorutdanning for norske golftrenere vil NGF og PGA skape en trener med et helhetlig perspektiv som kommer både klubb og medlemmer til gode.

 – Det er vår opplevelse at kompetansen dagens golftrenere besitter ikke samsvarer med de behov golfklubbene og medlemmene vil ha i fremtiden. Vi ønsker derfor å sikre at fremtidens trenere i større grad kan dekke disse behovene, sier trenerutviklingsansvarlig Anders Thelberg i NGF. Thelberg understreker at dette ikke må sees på som kritikk av dagens trenere, men snarere en erkjennelse at etterspørselen etter kompetanse over tid endrer seg.

 I tett samarbeid med Høgskolen i Hedmark blir det nå utarbeidet en kursplan som tilfredsstiller kriteriene til høgskolens bachelorprogram så vel som PGAs europeiske standarder. Studiet starter opp i august 2013 og kommer til å gi plass til inntil 12 trenerstudenter per år.

 – Vi er stolte av at en profesjonell part så som NGF og PGA ønsker å inngå et samarbeid med høgskolen i Hedmark sier instituttleder Dag André Nilsen.

 Elverum Golfklubb vil bli brukt som utdanningsarena for den praktiske delen av utdanningen.

(Pressemeldig NGF)

Hva mener du om det nye studiet? Bruk kommentarfeltet under og si din mening.