Namsos GK økte i fjor medlemsmassen med 40. Et beskjedent men solid antall, tatt i betraktning klubbens lille størrelse. Namdalsavsisa.no skrev i høst at dette er første gang klubben har passert 200 medlemmer. 

Golf-Norge hadde i fjor en kvinneandel på 24,7 prosent, og andelen har vært synkende siden 2005, da andelen var 27,6 prosent.

Hos Namsos GK har kvinneandelen imidlertid stabilisert seg på litt over 40 prosent. Hvordan har de fått til det?

Inkluderende

– Den som hadde visst det!, fleiper klubbens daglige leder Håkon Romuld til Norsk Golf og fortsetter:

– Inkludering er noe vi fokuserer veldig på i vår klubb. Vi er opptatte av at alle skal føle seg velkomne, uansett om det gjelder til en golfrunde eller noe sosialt utenfor. Vi arrangerer faste dager for damene der de møtes for å spille, og de har egne temadager og kvelder.

Som hos mange andre småklubber, utgjør dugnadsinnsats en viktig del av klubbens daglige drift. Dugnadsmiljøet har gitt spesielt positivt utslag blant kvinnene.

Det sosiale viktigst

Romuld peker på at mens menn først og fremst tiltrekkes av golf på grunn av det sportslige, opplever han at et godt klubbmiljø kanskje veier ekstra tungt hos kvinnene.

– Golf har et stort potensiale som sosial møteplass. Golfbanen er et sted man tilbringer mange timer når man først er der. Vi har enkle fasiliteter her, men gjør det beste ut av det vi har. I fjor begynte vi med gratis instruksjon med Trener 1-ressurser en gang i uken, og det ble tatt veldig godt i mot, spesielt blant kvinner og de yngre. Gruppetreninger har vist seg veldig viktig for klubbmiljøet.

– Det er viktig at golf-Norge får opp kvinneandelen. Vi opplever at det ofte er kvinnene som drar med seg barn og unge. 

Til våren åpner klippes snorene for Namsos GK sine tre nye golfhull. Dermed får klubben en fullverdig nihullsbane:

– Vi håper på å komme i gang snart, men det er fortsatt litt snø på green. Vi gleder oss veldig!, avslutter Romuld til Norsk Golf.