Andreassen ønsket ikke gjenvalg, og ingen av klubbene på Golftinget hadde noen innvendinger mot NGF-styrets innstilling til ny president.

Marit Wiig (66) fra Hauger GK arbeidet inntil nylig som ekspedisjonssjef i Idrettsavdelingen i Kulturdepartementet. Søndag ble hun – ved akklamasjon – stemt frem som Finn H. Andreassens arvtager som golfpresident.

– Jeg gleder meg til du skal krangle med Kulturdepartementet!, fleipet Andreassen til Wiig i det han ga henne ordet foran tingforsamlingen. 

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Marit Wiig gleder seg til å ta fatt på jobben. (Foto: Benjamin A. Ward/NGF)

Jeg håper alle ser i potensialet som ligger hos kvinnene, både som medlemmer og som tillitsvalgte

Marit Wiig

Kvinnesatsning viktig

– Jeg er full av energi! Jeg gleder meg virkelig på å ta fatt på å gjøre mitt aller aller beste for at golfen skal utvikle seg som en idrett for alle, sa den nyvalgte golfpresidenten fra talerstolen.

Wiig trekker frem tre områder hun mener blir spesielt viktig å prioritere i tiden fremover:

– Punkt én er klubbenes økonomi. Målet er å snu trenden, slik at vi igjen kan få medlemsvekst. For å få til det håper jeg dere alle ser i potensialet som ligger hos kvinnene – som medlemmer og som tillitsvalgte. Som påpekt gjennom hele Golfting-helgen får vi medlemsvekst gjennom ivaretakelse, ivaretakelse og ivaretakelse.

– Punkt to er golfens samfunnsverdi. Vi må kontinuerlig arbeide for forståelse for at golf er en idrett for alle. Målet er å bedre samarbeidet med helsemyndigheter, og skape en forståelse for ytterligere forskning, dokumentasjon og forståelse for golfens bidrag is samfunnet.

– Punkt tre er etikk og verdier. I disse dager hvor korrupsjon, juks og bedrageri preger mediebildet både innenfor idrett og næringsliv, må vi alltid arbeide aktivt for en ren idrett. En ren idrett der barnegolf preges av moro og lek, og en toppidrett preget av profesjonalitet, samarbeid og realisme, sier Wiig.

Når man tar de kampene jeg har gjort både i departementene og internt i idretten får man ikke bare venner. Men det er jeg vant til!

Finn H. Andreassen

Finn H: – Vi har tatt noen nødvendige kamper

Avtroppende president Finn H. Andreassen kan se tilbake på fire hektiske år.  Han sier det har vært mer jobb enn han først trodde da han tiltrådte presidentvervet for fire år siden.

– Men det er selvforskyldt. Det har vært veldig spennende og utfordrende. Når man tar de kampene jeg har gjort både i departementene og internt i idretten får man ikke bare venner. Men det er jeg vant til!,  smiler han til Norsk Golf.

Andreassen har stor tro på Marit Wiig som golfpresident.

– Jeg tror det blir veldig bra. Hun har et utrolig godt kontaktnett i idretten og også i politikken. Jeg er veldig glad for at vi har fått vår første kvinnelige president.

– Hva har vært det viktigste arbeidet du selv har gjort som golfpresident de fire siste årene?

– Jeg synes vi har tatt en del nødvendige kamper som vi har vært nødt til å ta, både innad i norsk idrettspolitikk, og at vi forsøker å få golfen mer synlig utad. Det tror jeg er veldig viktig fremover . Vi må spre budskapet rundt golf, og da blir det å utnytte sosiale medier ekstremt viktig. Vi må begynne å tenke annerledes og helt nytt rundt hvordan golfen skal kommuniseres ut.

– Du var en av de store pådriverne for å forsøke å få Solheim Cup til Norge. Hvordan ser du tilbake på den prosessen?

– Vi hadde ikke så mye ressurser som vi egentlig burde hatt, men søknaden ble bra. Vi vet at vi ville vært helt i tetsjiktet for å få arrangementet, hadde vi klart å få offentlige midler. Det er først nå at regjeringen er i gang med å rudde opp i de politiske forpliktelsene som de har gitt i det offentlige rom. Det er synd det kommer først nå, men jeg gir likevel honnør til kulturministeren som endelig griper fatt i det for å få det på skinner. 

Selv om Andreassen nå legger en travel presidentperiode bak seg, har han ingen umiddelbare planer om å roe nevneverdig ned på tempoet i hverdagen:

– Jeg er involvert i tre-fire forskjellige selskaper, og jeg sitter også og skriver på et par manus. Jeg har mer enn nok å holde på med fremover.

– Også skal jeg forsøke å nærme meg konas handicap!

Ungt styre

Det nye NGF-styret består av :

Marit Wiig (president) – Hauger GK

Vegard Aune (visepresident, gjenvalg i ny posisjon) – Trondheim GK

Einar Lohne (styremedlem, gjenvalg) – Grini GK

Edith Kalve (styremedlem, gjenvalg) – Fana GK

Tore Nyrén (styremedlem, gjenvalg) – Stavanger GK

Anne E. Næstvold (styremedlem, gjenvalg ny posisjon) – Bærum GK

Kari Mette Tover (varamedlem, ny) – Kragerø GK

Jens Kristian Hansen (varamedlem, ny) – Salten GK

Vegard Aune (28) blir forøvrig tidenes første visepresident i NGF under 30 år.

Det nye NGF-styret. (Foto: Benjamin A. Ward/NGF)