Hvam videregående skole

Hvor ligger skolen?

Nes i Akershus, 40 minutter nord-øst for Oslo.

Om golflinja på Hvam

Ved Jan Strømsrud, ansatt i idrettsfag/golf hos Hvam videregående og pro i Hvam GK:

Jan Strømsrud, ansvarlig for
golflinja på Hvam. (Foto: 
Hvam vgs)

– Vi er en offentlig skole, som ikke er like spisset mot toppidrett som toppidrettsskolene Wang og NTG. Vi passer for alle som synes golf er gøy og som synes det hadde vært interessant å dele opp skolehverdagen. Vår erfaring er at det også bidrar til å bevare skoleinteressen for mange. Vi har ikke handicapkrav, og tilbudet gjelder for alle.

– Selv om du har ambisjoner om å bli en virkelig god golfer, er det ikke sikkert du har råd til privatskole. Vi kan tilby veldig bra treningsfasiliteter: En helt ny nihulls golfbane med overbygd range og svingstudio ble ferdig i høst. Vi har fire simulatorer tilgjengelig for elevene, to Swing Catalyst-studioer, og alt av vektrom og andre treningsfasiliteter som en skole skal ha.

– Vi har et internat på skolen, der flere av golferne bor. Da bor man i et sammensveiset miljø sammen med sine medelever. De banker på døra til hverandre og drar hverandre ut på golfbanen når det er grønt! 

Vi har et bredt faglig tilbud for de som vil jobbe med golf uten nødvendigvis å bli golfspillere

Hvem bør velge Hvam?

– Vi har et bredt faglig tilbud for de som vil jobbe med golf uten nødvendigvis å bli golfspillere.  Vi tilbyr både treningslære og aktivitetslære, og kan derfor være et bra springbrett for de som ønsker å sikte seg videre til bachelorutdanningen på Elverum (Høgskolen i Hedmark).

– Vi samarbeider også med golfforbundet med å få på plass «ungdomsdriven» som en del av vårt tilbud, slik at golf-elevene har godkjent trener-1-kurs når de er ferdig på Hvam

(Les også: Dette er ungdomsdriven)

I høst var det mye avisskriverier om at idrettslinja på Hvam var i fare. Er den fortsatt det?

– Nå er den sikret. Alle golfelever som begynner på Hvam til høsten får avslutte på Hvam. Det blir opptak som vanlig og golflinjen skal bestå slik den har vært.

Hjemmeside

 

– – –

NTG (Norges Toppidrettsgymnas)

Hvor ligger skolen?

På Bekkestua i Bærum, 20 minutter vest for Oslo.

Om golflinja på NTG 

Ved Christer Bengtsson Herou, sportssjef for golflinja:

– Vi har per dags dato 13 elever, det vil si en kvote på fire til fem elever per årskull. Vi har cirka syv treningsøkter per uke, med 15-16 timer organisert trening per uke for de som trener mest. Vi har syv ukers treningssamling i skoleåret i både inn- og utland. Vi har en helhetlig trening på alle deler av spillet. Etter tre år vil utøverne ha generell studiekompetanse til videre studier.

Christer B. Herou,
sportssjef i NTG Golf.
(Foto: NTG)

– Vi samarbeider tett med Bærum Golfklubb, men trener også på flere andre anlegg. Om vinteren trener vi på golfsenteret på Fornebu. 

Hvem bør velge NTG?

– De som er her er naturligvis høyt motivert til å ta det neste steget, enten det er å ta seg videre til college i USA eller satse på en proffkarriere rett etter videregående. De fleste velger college etter tre år på NTG.

– Vi stiller et minimumskrav på 4,0 i karaktersnitt for å komme inn. Det stiller store krav til disiplin og struktur. Man er mye på reise og borte fra skolen i forbindelse med treningssamlinger.

 

Mange av NTG-elevene har flyttet hjemmefra i ung alder og bor på hybel. hvordan fungerer det? 

NTG er for de som er høyt motivert til å ta det neste steget, enten det er å ta seg videre til college i USA eller satse på en proffkarriere rett etter videregående

– Noen har base i Oslo mandag til fredag og reiser hjem i helgene, andre har enda lenger reisevei. Vi samarbeider med klubbene i området for å sikre at elevene har et miljø og tilhørighet i klubbene. Elevene er også flinke til å ta hånd om hverandre, slik at de ikke blir sittende alene på hybelen.

– Det er tøff overgang for mange å ordne med mat og forberedelser selv, men vår erfaring er at de er enda bedre forberedt når de skal begynne å studere i USA. Da har de allerede lært seg å ta vare på seg selv, og overgangen blir ikke så dramatisk.

– En annen fordel med å bo for seg selv er at det frigjør tid til å trene mer. Det er ingen som maser på deg om å rydde rommet ditt! De som ser løsningene får mer tid til trening.

*Skoleavgiften på NTG er på 24 090 kroner per år .

Hjemmeside

– – –

WANG Toppidrett

Hvor ligger skolene?

I Oslo, Fredrikstad, Stavanger og Tønsberg.

Om golflinja på WANG Toppidrett

Ved Håvard R.F. Johansen, toppidrettssjef:

– Hos oss er golf et totalkonsept, der våre fire skoler samkjører en felles utviklingsstrategi som er forankret i NGFs filosofi for utvikling av spillere. I korte trekk går det ut på at vi bruker en tredjedel av tiden med elevene på å utvikle nærspill og putting, en tredjedel på golffysikk og den siste tredjedelen er avhengig av hva den enkelte spiller har behov for. Noen ønsker å styrke det vi allerede jobber med, mens noen ønsker å jobbe mer med svingteknikk. Det avhenger helt av hva slags trenerressurser de har tilgang til lokalt utenfor skoletid.

Håvard Johansen, toppidretssjef i WANG. (Foto: WANG)

– Vi har i dag ni trenere fast ansatt på golf. Vår golfstrategi ble bygget av Jon Karlsen, som i dag er toppidrettssjef i NGF. Sentralt i denne ligger også vår egen WANG Toppidrettsplan. Marte Wærsted Tandberg og Fredrik Due (begynner hos NGF som Team Norway-koordinator f.o.m. 1. mars journ. anm.) har tatt over jobben fra Jon Karlsen med å samkjøre arbeidet på tvers av de fire skolene.

– Det er i dag drøye 50 golfelever på WANG-skolene, og vi er glade for at mange av de beste har valgt oss. Av tidligere elever har vi blant annet Kristoffer Ventura, Kristian Krogh Johannessen og Marthe Wold. I dag er bl. a. Kristoffer Reitan, Viktor Hovland, Renate Hjelle Grimstad, Sandra Nordaas, Sander Stavnar og Synne Lauritzen blant elevene.

– Vi er opptatt av å se golf i et langsiktig perspektiv. Vi ønsker å jobbe med hele golfspilleren. Vi vet det tar lang tid å utvikle ferdighetene. Det er ekstremt små marginer i toppen, og vår erfaring er at disse marginene ligger i inngangen til hver detalj. Vi tror det er dette detaljfokuset som skal til for å utvikle de beste.

– WANG er ikke en idrettslinje, men tilbyr studiespesialiserende utdanningsprogram i kombinasjon med toppidrett. Våre skoler er godkjente etter Olympiatoppens kvalitetskriterier for toppidrettsgymnas. Hos oss kan du velge mellom studiespesialiserende språk/samfunnsfag/økonomi eller realfag. Ved å velge en WANG-skole er det ingen begrensninger for hva du eventuelt ønsker å studere videre.

Om det nye samarbeidet med NGF

(Les mer om avtalen her)

– Vi jobber tett med klubbene og regionene, og signerte forrige uke en samarbeidsavtale med NGF og Team Norway. Avtalen med NGF innebærer først og fremst en helhetlig oppfølging av hver WANG-elev som trener med NGF. Vi skal samarbeide med NGF om en rød tråd i treningsuka, for å sikre kvalitetsoppfølging fra både forbund og skole – der forbundets filosofi er styrende. Det fordrer også en stor trenertetthet per golfer. 

– Tanken vår er at alle som skal satse hardt på golf i Norge får den mest helhetlige oppfølgingen ved å velge en WANG-skole. Sammen skal vi legge til rette slik at skolen ikke kommer i veien for golfutviklingen.

– Da vi bygget opp WANG-satsningen var vårt utgangspunkt at det skulle være fullt mulig å bli en spiller på høyeste nivå i Norge, selv med vinter store deler av året. Vi har jobbet hardt og målbevisst med golfsatsningen siden oppstart. Det er en anerkjennelse for oss at forbundet tar vår motivasjon for å satse på golf på alvor.

– Slik opplegget er skissert opp, vil NGF og WANG samarbeide om å ha med lærere på samlinger. WANG vil bruke sitt nettverk til å følge opp skolen helhetlig. Utgangspunktet er at det alltid skal være med en lærer på samlinger.

Hvem bør velge WANG?

– De som vil mest med golfen sin bør velge WANG. De som ønsker å fullføre videregående skole på en god måte samtidig som de går «all in» med golf. Skolen ligger også gunstig til med tre skoler rundt Oslofjorden og en på Vestlandet. Vår hovedmotivasjon er at vi ønsker å legge til rette for at våre elever skal lykkes.

*Skoleavgiften på WANG er på 23 000 kroner per år.

Hjemmeside

– – –