Glåmdalen rapporterer fra rettsaken i torsdagens papiravis, etter at to dagers rettsforhandlinger ble avsluttet onsdag. Taper Kongsvingers GK saken mot de tre tidligere banearbeiderne vil det medføre utbetaling av et millionbeløp, i tillegg til saksomkostningene på rundt 600 000 kroner.

 

Kongsvingers GK har gått til retten med tom klubbkasse, og et tap i retten vil kunne ende med klubbens tredje konkurs på to år.

 

De tre tidligere medarbeidernes advokatfullmektig, Trine Kirkevold prosederte på at klubbens midlertidige ansettelse av to greenkeepere og en mekaniker er brudd på Arbeidsmiljøloven. I følge Glåmdalen argumenterte Kirkevold blant annet for at dårlig økonomi ikke gir arbeidsgiver rett til å omgås stillingsvernet gjennom midlertidige ansettelser.

 

Klubben hevder på sin side at arbeiderne ikke hadde fortrinnsrett på sine stillinger som senere ble besatt av svenske banearbeidere, skriver Glåmdalen.

 

Onsdag fikk partene en siste mulighet til å inngå forlik. Saksøkerne ønsket å forlike saken, men golfklubbens styreleder sa nei.

 

Avisen skriver at domsavsigelse sannsynligvis vil falle tidligst i midten av februar.

 

 

Bakgrunn

 

«Iskaldt»: Slik beskriver lokalavisen Glåmdalen stemningen da Kongsvingers GK og tre tidligere ansatte møtte hverandre i retten for første gang tirsdag.

 

De tre tidligere medarbeiderne ved Kongsvingers GK, Manuel Sanchez, Lulasz Przybylski og Roger Olsen har saksøkt klubben etter at de ble ersattet av svenske banearbeidere da deres midlertidige arbeidskontrakter gikk ut i 2012.

 

Dette skjedde etter en overgangsperiode der de tre sa ja til å bidra i den nyopprettede golfklubben etter konkursen. Det meldte glomdalen.no tirsdag.

 

Et eventuelt tap i retten for golfklubben vil medføre store erstatningsutbetalinger til de tre tidligere medarbeiderne, i tillegg til å måtte dekke saksomkostninger for begge parer.
 

 

Tirsdag møtte partene hverandre for første gang i retten. Dommerfullmektig og hans to sakkyndige meddommere skal ta stilling om den midlertidige ansettelsen av de tre banearbeiderne i 2012 er gyldig eller ikke.

 

For de tre banearbeiderne vil et tap i retten gå hardt ut over privatøkonomien.

 

– Jeg klarte ikke å betjene banklånet jeg hadde. Situasjonen gikk også ut over privatlivet mitt, og samboeren flyttet og tok med seg vår toårige sønn, vitnet assisterende greenkeeper Luasz Przybylski i følge glomdalen.no.

 

– Jeg har søkt mange jobber, men er fortsatt arbeidsledig. Kona mi og jeg greier oss akkurat, vi lever og betaler våre regner, forklarte hans tidligere kollega og tidligere greenkeeper Manuel Sanchez.

 

Også Kongsvingers GK har mye å tape i denne saken. Kongsvingers GK ble nylig kåret til Norges beste bane av det internasjonale golfmagasinet Golf World, men taper klubben søksmålet kan det i verste fall ende med deres tredje konkurs på to år.

 

– Klubbkassa er tom, og mange stiller seg nå avventende til klubben i påvente av utfallet av denne saken, vitnet styreleder Jan Petter Torgersrud i følge glomdalen.no.

 

Avisen skriver videre at advokatene på hver sin side har uttrykket uenighet på alle punkter, og vil utdype dette onsdag.

 

Kongsvinger GK ble begjært konkurs august 2011, men driftsselskapet var ikke konkurs, og det tok ikke mange ukene før ny klubb ble etablert på Liermoen. De tidligere ansatte kom etterhvert tilbake i sine gamle jobber.
 

Sanchez, Przybylski og Olsen innså imidlertid i februar i fjor at de ikke lenger var ønsket som en del av klubbens stab videre.
 

– Det eneste som forandret, er navnet på klubben. Folkene, banen og gresset er det samme, sa Manuel Sanchez til Glåmdalen for et snaut år siden.
 

Glåmdalen skriver at Roger Olsen på dette tidspunktet trodde han hadde mekanikerjobben å gå til, men også hans funksjon har blitt overtatt av andre.