Norsk Golf var flue på veggen da Norges nye kulturminister forrige uke fikk besøk på sitt kontor i kulturdepartementet av Norges Golfforbund, ved president Finn H. Andreassen, generalsekretær Tor-Anders Hanssen og avtroppende visepresident Anne-Lise Løfsgaard.

 

Der pratet de om golf-rikets tilstand, Suzann Pettersens rolle for norsk golf, sportens helsegevinst, og hvordan idretts-Norge vil legge merke til overgangen fra en rød-grønn til en blå-blå regjering.

 

Widvey er bestemt på at frivilligheten skal være bærebjelken for norsk idrett i tiden fremover. 

 

– Vi tror ikke på styring ovenfra og ned. Folk vil merke at vi er mer interesserte i å investere i frivilligheten. Stoltenberg-regjeringen snakket ofte om frivilligheten som et supplement til det offentlige. Mitt utgangspunkt er at det er det offentlige som representer supplementet. Dette arbeidet er uegennyttig og ubetalt, og danner basisen for det samfunnet vi bygger. Det unike engasjementet i norsk idrett skal løftes frem, sier hun.

 

Kulturministeren, som forøvrig er en av få på Stortinget som selv spiller golf, har ambisjoner om at idrettsnasjonen Norge skal fortsette å hevde seg i internasjonale mesterskap.

 

– Toppidrettsutøverne er veldig viktige modeller, ettersom de hjelper og inspirerer oss andre til å komme oss ut i aktivitet, sier hun.

 

Sjakkspiller Magnus Carlssen er et eksempel på hvor enorm effekt en profil kan ha på rekruttering. Samtidig som han spilte VM i november, ble butikker i hele Norge utsolgt for sjakkbrett.

 

(Artikkelen fortsetter under bildet!)

 

                                                                                                    (Foto: Benjamin A. Ward/Norsk Golf)

 

 

Folkesport får gjennomslag

 

Widvey peker på at idretten og golfen har en veldig viktig betydning i folkehelsearbeidet, og oppfordrer NGF til å også tenker overfor næringslivet når de skal generere aktivitet.

 

– Det er veldig viktig at næringslivet satser på idrett. Er de ansatte i form går sykefraværet ned, og medarbeiderne blir mer positive, konkluderer hun.

 

Generalsekretær Tor-Anders Hanssen ønsker mer samarbeid mellom idretten og de offentlige myndighetene.

 

– Vi er et veldig viktig virkemiddel for samfunnets folkehelse. Idretten har et stort uforløst potensiale på den biten, og vi må se på hvordan idretten og myndigheter kan jobbe tettere sammen. Det tror jeg hele norsk idrett er opptatt av.

 

NGF har tidligere etterlyst at flere i golf-Norge må våge å utfordre systemet om golfen skal få en større bit av kaken når det deles ut offentlige tilskudd.

 

På spørsmål fra Norsk Golf om hvordan golf-Norge best kan jobbe for å få bedre gjennomslag hos offentlige myndigheter, svarer Widvey:

 

– Gjennomslag får du når du skaper en begeistring og engasjement hos folk flest. Det er det som er drivkraften. Det handler om at det må bli en folkesport. Toppidretten trenger bredden for å hente talentene, men bredden trenger toppidrettsutøverne å strekke seg mot. Der må dere utnytte Suzann Pettersen for det hun er verdt.

 

Widvey sier spillemiddelordningen med tilskudd til idrettsanlegg er til løpende vurdering og bestemmelsene blir revidert hvert år.

 

– Er Norsk Tippings monopol svekket eller styrket med den nye regjeringen?

 

– I regjeringsplattformen sier vi at vi vil videreføre en politikk som ivaretar hensynet til spillavhengige og sikrer at inntekter fra pengespill i Norge skal tilfalle ideelle formål. Vi vil utrede en lisensordning for utenlandske selskaper for å se om det er mulig å kombinere dette. Vi ønsker fortsatt et sterkt Norsk Tipping, forklarer Widvey.

 

Vil samarbeide med Tutta

 

– Hvordan tror du folk flest sin oppfatning er av golf i Norge?

 

– Jeg tror den er i ferd med å endre seg. Jeg føler det er en sport mange fortsatt er nysgjerrige på. Da jeg vokste opp var det nesten ingen som spilte golf på Vestlandet. Nå spiller alle over hele landet. Det geniale med golfen er at det er en sosial møteplass samtidig som du får mosjon.

 

Widvey kaster ballen tilbake til golfforbundet, og sier de har et stort uforløst i en verdensstjerne som Tutta.

 

– Vi har brukt henne i arbeidet med å få Solheim Cup til Norge, og i samtalene med familien Solheim. Vi ser hva hun betyr for oss i en slik setting. Det åpnet alle dører for oss da vi tok med oss henne. Vi har veldig tro på Solheim Cup i Norge, dersom vi får på plass finansieringen i bunn, svarer Finn H. Andreassen, før Tor-Anders Hanssen legger til:
 

– Vi har tett samarbeid nå, og ser på flere prosjekter der vi kan utnytte hennes navn, posisjon og nettverk for å gjøre noe for ”hvermannsen” der ute som har lyst til å starte med golf.

 

Tutta kan spille en viktig rolle i rekrutteringen av jenter. I følge NGFs årsrapport av 2012 er kvinneandelen på bare 25 prosent.

 

NGF og kulturministeren ble enige om å invitere Tutta til et møte, for å se på mulighetene for å styrke ungdoms- og jentearbeidet.

 

– Hun må selges mye mer inn i media i Norge. Hun er utrolig stor internasjonal, men det er ikke mange som snakker om henne hjemme i Norge. Hvis vi kan gjøre noe sammen en gang gjør jeg gjerne det, sier Widvey.