NGF og PGA Norway har gjennom de syv siste årene gjort en fullstendig omstrukturering av sitt utdanningssystem for proer og trenere fra grasrot og helt opp til toppnivå. 

Det nye utdanningssystemet er et samarbeid mellom PGA, NGF, Høgskolen i Innlandet, Norges Olympiske Komité og PGA Europe. 

Med et nytt utdanningssystem for trenere og større trenerapparater i klubbene har det også meldt seg nye behov. Nå lanserer PGA Norway og NGF i samarbeid med PGA Europe et eget mentorprogram for trenere, som skal sørge for å følge opp og utvikle PGA-proer som jobber som hovedtrener i sin klubb, og også elevene som har gått gjennom bachelorutdanningen i golf på Høgskolen i Innlandet.

PGA-proens kunnskap og erfaring må i enda større grad brukes til å utvikle hele klubben, ikke bare enkeltspillere

Anders Thelberg, NGF

– Tilbakemeldinger fra våre trener 1- og trener 2-kurs viser entydig at trenerressursene klubbene har investert i, bare fungerer optimalt hvis klubbens hovedtrener støtter og leder det frivillige trenerteamet. Klubbens pro må ha rollen som trenernes trener, og da kreves det mentorkompetanse hos PGA-proen for å kunne følge opp, beholde og videreutvikle de frivillige trenerne. Headproens rolle i klubben må gå fra «lærer» til «rektor». PGA-proens kunnskap og erfaring må i enda større grad brukes til å utvikle hele klubben, ikke bare enkeltspillere, forklarer Anders Thelberg, trenerutviklingsansvarlig i NGF.

Thelberg sier mentorprogrammet, som er verdens første i sitt slag, Thelberg sier det er viktig å utvide trenerapparatet for å oppfylle de stadig økende behovene ute i Golf-Norge.

– Da er gode – og mange nok – trenere avgjørende. Solide trenerteam hvor PGA-proer og frivillige trenere jobber sammen hånd i hånd, er vår målsetning. PGA-proene har god kompetanse som veiledere og mentorer, og det gjør at de også kan fungere som coacher for andre trenere, konstaterer Thelberg.

Norge har per dags dato 120 PGA-proer, 20 trener 2 og 500 frivillige trener 1-ressurser. For øyeblikket er det i dag bare ti kurslærere for hele utdanningssystemet. 

– Det er for lite og for svakt dersom man skal klare å ivareta og utvikle flest mulige trenere og sørge for at de blir værende i golfen, sier Thelberg.

Tony Bennett, sjef for utdanning i PGA of Europe, vil fungere som mentor for de norske proene som deltar i mentorprogrammet. Bennett sier til Norsk Golf at det er avgjørende for utviklingen av golfsporten at golfens største organisasjoner jobber sammen i stedet for å sitte på hver sin tue og jobbe med sitt.

– Hver organisasjon må spille sin rolle for å sikre at golf kan nå alle deler av samfunnet og gjøre sporten tilgjengelig for alle. Vi er imponert over samarbeidet som PGA Norway og NGF har skapt, og vi vet at de har gjort store fremskritt de siste årene i trenerutdanningen. Ved å samarbeide med PGA Norway og NGF er jeg sikker på at vi kan hjelpe Golf-Norge enda et skritt videre i utviklingen, sier Bennett.

Tutor/mentor-programmet lanseres nå i september, og i disse dager sendes det ut invitasjon til alle medlemmer av PGA Norway. Både PGA og NGF oppfordrer klubbene til å sørge for at deres PGA-pro deltar i programmet.