Generalsekretær Geir Ove Berg kunngjorde før påske at han trer tilbake ved årsskiftet, og nå er tiden kommet for alle som vil søke denne stillingen. Generalsekretæren i NGF er den øverste administrativt ansvarlige for en stor idrettsorganisasjon med klare mål både for topp og breddesatsingen.

Stillingen byr på spennende utfordringer som bl.a.:

• Oppnåelse av virksomhetsplanens mål
• Videreutvikling av overordnede planer og virkemidler i konstruktivt samarbeid med styret
• Synliggjøring av golfen nasjonalt og internasjonalt, innad i idretten, i media og overfor offentlige myndigheter
• Samspillet med klubbene og samarbeidspartnere
• Ledelses- og personaloppfølging

Søknadsfrist for denne stillingen er 28.juni 2011.

Klubb- og idrettsutvikler
Grunnet interne omrokkeringer og stilling i vakanse søker de også nåværende klubb- og idrettsutviklers etterfølger i sentrale Østlandet. Stillingen inngår i avdeling for klubb- og idrettsutvikling og rapporterer til utviklingssjef Tor-Anders Hanssen.

Stillingen innebærer særlig fokus på organisasjons- og lederutviklingsprosesser og byr på utfordrende arbeidsoppgaver som bl.a. vil omfatte:

• Kartlegging av klubbenes nåsituasjon, og sammen med beslutningstakerne, definere mål og veien dit
• Gjennomføring av ulike prosesser i klubb og andre golfvirksomheter
• Aktivt deltakelse i utviklingsprogram for daglig ledere og fungere som veileder for disse
• LEAN-prosesser (kontinuerlig forbedring) i lokale golfvirksomheter.

Søknadsfrist for denne stillingen er  26.juni 2011