Fredag ettermiddag møtte en delegasjon fra Norges Golfforbund Ladies European Tour for å presentere sine tanker for hvorfor Solheim Cup skal legges til Norge.

Etter møtet skrøt CEO i Ladies European Tour, Ivan Khodabakhsh av presentasjonen.

– Vi er imponert over profesjonaliteten i den norske presentasjonen, og er sikre på at Norge vil bli en ekstremt sterk kandidat, sier han i følge en pressemelding fra NGF.

Vi er imponert over profesjonaliteten i den norske presentasjonen, og er sikre på at Norge vil bli en ekstremt sterk kandidat

Ivan Khodabakhsh

Ni potensielle konkurrenter

Det har vært mye spekulasjoner rundt hvor mange nasjoner som kommer til å søke om å få Solheim Cup i 2019. Tidligere har Skottland, Wales, Nederland og Tyrkia blitt nevnt som aktuelle søkenasjoner. Nå viser det seg at ni nasjoner i tillegg til Norge har vist sin interesse.

Det er ennå ikke gitt at NGF faktisk kommer til å søke om Solheim Cup i 2019. Under fredagens møte meldte NGF seg på som «seriøse interessenter», men en eventuell søknad skal ikke leveres før etter sommeren.

At vi i tillegg søker som et nasjonalt forbund har LET allerede uttrykt er en fordel

Finn H. Andreassen

Golfpresident Finn H. Andreassen mener det er tungtveiende grunner til at Norge og Oslo Golfklubb kan gå hele veien.

– Vi har utviklet et konsept som ivaretar LETs krav, samtidig som vi tilfører nye elementer for å utvikle kvinnegolfen og Solheim Cup. At vi i tillegg søker som et nasjonalt forbund har LET allerede uttrykt er en fordel, sier Andreassen i pressemeldingen.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

TØFF KONKURRANSE: Norge kan få konkurranse fra ni nasjoner om å få kvinnegolfens største turnering i 2019. (Foto: Getty Images)

– Noe skal komme ut av prosessen

Andreassen skriver i dag på kommentarplass på norskgolf.no at uavhengig av hva som blir utfallet av søknadsprosessen, skal det komme noe ut av den:

«Om vi ikke makter å få Solheim Cup til Norge, skal vi i forbundet i hvert fall ha en gjennomarbeidet plan for hvordan vi skal kunne rekruttere flere kvinner til denne sporten», skriver han.

Dyrere enn antatt

NGF beskriver Solheim Cup som et virkemiddel for å få 15 000 nye jenter og kvinner ut på norske golfbaner innen 2022. Da det estimerte budsjettet for Solheim Cup til Norge ble offentliggjort under golfforum i november i fjor, viste det seg at arrangementet vil bli dobbelt så dyrt som først antatt. 

De budsjetterte arrangementskostnadene til Solheim Cup beløper seg til 84,7 millioner kroner, herunder også Junior Solheim Cup.

Vi ber om 60 millioner kroner i støtte fra stat og kommune. Det høres mye ut, men det er ikke så mye når man ser hva de får tilbake for det.

Einar Skogstad

– Vi ber om 60 millioner kroner i støtte fra stat og kommune. Det høres mye ut, men det er ikke så mye når man ser hva de får tilbake for det. Arrangementet gir en unik medieeksponering av Norge og Oslo. Vi estimerer at Solheim Cup i 2019 kan nå ut til over 600 millioner mennesker, sa Einar Skogstad fra talerstolen under Golfforum.

Skogstad er engasjert til å jobbe med å skaffe finansiering til Solheim Cup i Norge i 2019.

Må finansieres eksternt

Kommersielt potensiale og mulighetene for ekstern finansiering ble tungen på vektskålen da NGF-styret valgte Oslo Golfklubb foran Losby og Miklagard til å fronte Norges Solheim Cup-søknad. Ressursnettverket rundt Oslo Golfklubb, og Oslo kommunes villighet til å støtte store idrettsarrangementer skal ha vært viktige vurderinger som lå til grunn for avgjørelsen.

Da golftinget i 2013 bevilget NGF 1,2 millioner kroner for å utrede muligheten til å få Solheim Cup til Norge, var kravet at hele arrangementet må finansieres eksternt. Det budskapet ble gjentatt av Skogstad under golfforum, som understreket at ekstern finansiering av arrangementet er en forutsetning for at Norge skal søke:

– Vi er veldig opptatt av at Solheim Cup ikke skal koste golf-Norge noe. De 1,2 millionene som ble bevilget under Golftinget skal være golf-Norges utgift i forbindelse med dette gigantarrangementet

 

Slik ser tidslinjen ut for videre søknadsprosess:

  • 31. oktober mottok NGF og Oslo Golfklubb anbudsdokumentene fra Ladies European Tour
  • 31. januar 2015: Frist for å tilkjennegi at man vil søke
  • 4. mars 2015: «Budseminar»
  • 14. august 2015: Søknadsfrist for Solheim Cup 2019
  • Høsten 2015: Ladies European Tour inviterer til kommersielle forhandlinger med aktuelle kandidater
  • Tidlig 2016: LET annonserer hvem som tildeles Solheim Cup 2019