Golfpresident Finn H. Andreassen innledet årets golfting i Kristiansand med å presentere det han beskriver som golf-Norges to store utfordringer i dag: Økonomien og det synkende antallet medlemmer. Han pratet også om skjevfordelingen i norsk idrett, der golf er det særforbundet som mottar minst i spillemidler per hode, og NGFs arbeidet med å synliggjøre golf i media, noe de skal fortsette å jobbe mot.

 

Synkende medlemstall har også avspeilet seg i økonomien til NGF. Forbundet har de to siste årene tapt store inntekter som følge av synkende medlemstall og lavere sponsorinntekter. NGF styrer mot et årsresultat som vil vise nesten 2,5 millioner kroner i minus.

 

En økning i sponsorinntektene blir viktig for å kunne følge opp de nyetablerte proffene ute på tourene enda bedre.

 

– Vi må gjøre noe ekstra for å få inn sponsorpenger, for å kunne bli flinkere til å hjelpe de som går fra amatør til proff. Vi ser i våre analyser at det er i denne fasen det fortsatt butter. Med en gang man går fra amatør til proff, er man per definisjon selvstendig næringsdrivende. Vi må likevel bli enda flinkere på å hjelpe nyetablerte proffer både økonomisk, medisinsk oppfølging, og ikke minst coaching på det mentale, dersom vi skal klare å få spillere som er etablerte på europatouren, sier Andreassen.

 

NGF er snart klare med å lansere et nytt sponsorprosjekt rundt Team Norway.

 

– De som går inn og sponser Team Norway i en fase, skal få tilbake kunnskap om overføring av prestasjon innen idretten til sitt eget firma. Dette er et spennende prosjekt som har hatt lenger tid å utvikle enn først forventet, men jeg har stor tro på det, sier Andreassen.

 

Han understreker at det også vil stilles strenge krav tilbake til spillerne som mottar midler fra NGF.

 

– På det sportslige området har vi ikke lykkes. Der er vi nødt til å gjøre en evaluering av det vi har gjort og det vi ikke har gjort. Hvis vi skal få frem en norsk Henrik Stenson eller en ny Tutta må vi gjøre grep.

 

Golfforbundet samarbeider også med Suzann Pettersens nyoppstartede management rundt nye sponsorprosjekter.

 

– Vi har allerede et prosjekt på gang.  Det har kommet en stor hovedsponsor som har signalisert at de ønsker å gå inn med en million kroner i året, i fire år fremover. Vi har et annet spennende prosjekt på gang som ser lovende ut, men vi vet ikke om vi lander det ennå. Det vi vet er at Tutta vil være med og bistå, dersom vi får det i boks, røper Andreassen.

 

Golfpresidenten beskriver Tutta som en «utrolig PR-maskin» i arbeidet med å få flere jenter inn i golfsporten. Kvinneandelen i golf-Norge i dag er på bare 25 prosent.