Norsk Golf starter i dag en ny serie som retter søkelyset mot golfens hverdagshelter. Det er naturlig å starte med dem som er først oppe om morgenen.

– Vi prøver å være usynlige og klippe ferdig før spillerne kommer. På en vanlig dag starter vi som regel klokka seks, forklarer Mads Thers i filmen som tar for seg greenkeepernes hverdag.

Den unge headgreenkeeperen på Holtsmark var bare 15 år da han startet i faget hjemme i Bergen. Kollega Ragnhild Skilbred i Larvik GK var enda yngre.

Fra lek til jobb

– Det startet som lita jente egentlig, forteller hun.

– Jeg er født og oppvokst på gården ved siden av, og golfbanen ble et naturlig sted å leke. Det var her jeg begynte å spille, og det var her jeg fikk min første sommerjobb.

Etter hvert steg interessen for både oppgavene og yrket.

– Det ble bare gøyere, sier Ragnhild. – Og så hadde jeg en bror som også jobbet her, og som jeg så veldig opp til. Jeg lærte mye av ham også.

I Bergen satt et annet tent lys som hadde oppdaget hva han likte.

– Jeg hadde en god sjef som ga meg mye tillit. Jeg fikk utfolde meg blant maskiner og utstyr, og ble helt solgt. Jeg tror det er flere unge som vil trigges av yrket hvis de fikk et bedre innblikk i de varierte oppgavene, mener Mads Thers.

Utdanningen i gang

Det er flere aktører i Golf-Norge overbevist om. I samarbeid med Norwegian Greenkeepers Association (NGA) har golfforbundet med seg tre samarbeidspartnere i et kunnskapsløft for norske baner.

Fram til i høst måtte alle som søkte en utdanning som greenkeeper, reise utenlands. Men nå er den norske grunnutdanningen endelig i gang.

– Målet er å øke kvaliteten på norske baner. Vi trenger mer kunnskap og flere hender, vi trenger rett og slett flere greenkeepere, understreker Pål Melbye, anleggsansvarlig i NGF.

Opprinnelig var det bare 15 plasser på det første grunnkurset, men 39 meldte seg.

– Vi tok inn alle sammen. Golf-Norge trenger dem, poengterer Melbye, som håper et nytt kull søker seg inn neste år.

På sikt vil man også ha et videregående løp for de norskutdannede greenkeeperne.

Variert og utfordrende

– Jeg setter mest pris på variasjonen i arbeidsdagen, de ulike utfordringene, gjengen som jobber her, og det er flott å være ute store deler av dagen. Tidlig om morgenen er det bare oss og fuglene, smiler Ragnhild Skilbred i Larvik.

Mads Thers har de samme opplevelsene i Sylling utenfor Drammen.

– Det er noen magiske morgentimer her, bekrefter han. – Så stille og fredelig, helt aleine på banen. Det blir ikke så mye bedre enn det.

Samtidig gir det mening å jobbe opp en golfbane av høyeste kvalitet.

– Alle greenkeepere ønsker å tilby et best mulig produkt, og strekker seg utover arbeidsdagen for å få det til. Det krever store og små maskiner, mye kompetanse og kunnskap, og du blir aldri utlært. Den dagen du mener det, må du finne på noe annet å gjøre.