Det opplyser Østmarka-klubben i en pressemelding mandag. Det så lenge stygt ut for klubben, og i utgangspunktet skulle det være slutt foran inneværende sesong. Men klubbens medlemmer ville det annerledes.

 

– Frivillig innsats gjør det mulig å fortsette driften. Det er sjelden man finner en golfbane hvor medlemmenes trofasthet er så sterk, sier klubbens styreleder Trond Syversen i pressemeldingen.

 

Det har vært turbulente tider på Krokhol de siste årene. Først gikk baneselskapet Krokhol Golf AS konkurs høsten 2010 (klubben gikk ikke konkurs). I 2011 ble banen derfor gjort om fra 18 til 9-hullsbane og drevet videre som enkeltmannsforetak. Det dårlige været de to siste årene satte imidlertid sitt preg på aktiviteten. I forkant av 2013-sesongen ble klubben derfor varslet av baneeieren om at han måtte redusere sin arbeidsinnsats, og at det sannsynligvis ikke ble drift av banen i 2013.

 

– Det gjorde at det ble et meget krevende årsmøte. Klubben er adskilt fra banedriften og har god økonomi, så vi måtte finne ut hva vi skulle gjøre fremover. Alle tenkelige alternativer ble lagt frem for årsmøtet, men aller helst ville medlemmene fortsette å spille på Krokhol, og fortsette å nyte godt av det gode miljøet og den gode tilgjengeligheten på spilletid, forklarer Syversen.

 

– Det ble satt ned en gruppe som skulle se på videre drift, kanskje i klubbens egen regi, slik at vi kunne fatte et endelig vedtak på et ekstraordinært årsmøte rett før påske, forklarer klubbens styreleder videre.

 

Gruppen han henviser til kom frem til en løsning basert på en større grad av samarbeid mellom klubb og baneeier om driften, blant annet mye større grad av frivillig innsats. Forslaget ble vedtatt med overveldende flertall på det ekstraordinære årsmøtet.

 

Dermed blir det baneåpning som vanlig og drift hele sesongen.

 

Syversen nevner flere årsaker til at medlemmene ikke vil gi opp spill på det de nå beskriver som «golfbanen med de ni liv».

 

– Mange ønsker å kjempe for å beholde det gode miljøet, spesielt knyttet til de uhøytidelige hverdagsturneringene der er alle velkomne, uansett ferdighetsnivå. Andre er redd for at de ikke vil finne en klubb med en like variert bane, som aldri blir kjedelig. Den nåværende 9-hullsbanen er heller ikke så tung å gå som mange mente 18-hullsbanen var.

 

– Andre igjen setter pris på at golf er en rimelig aktivitet på Krokhol, og at det ikke er nødvendig å planlegge aktiviteten. Du kan nemlig spille stort sett når du vil uten å måtte vente. Trivelig kafé og døgnåpen driving range ved siden av parkeringsplassen er andre fortrinn medlemmene er villig til å kjempe for. Vi har en perle som tåler å deles med flere, heter det i pressemeldingen.