Selv om medlemsnedgangen fortsetter, ser det ut til at nullpunktet nærmer seg. I løpet av det siste året (Pr. 30. september), har antallet medlemskap sunket med 1 543. Vi gjør oppmerksom på at tallet for antall medlemskap ikke er ensbetydende med antall medlemmer. Det anslås at rundt 3500-4000 golfere i Norge har dobbelt medlemskap.

Både jente/-kvinneandelen og juniorandelen fortsetter å synke noe. Andel barn og unge til og med 19 år har sunket med 0,2 prosent til 7,8%. Også kvinneandelen synker med 0,2 prosent til 24,2%.  

(Se tallene for 2012 til 2015 nederst)

– Har vi nådd nullpunktet?

– Det er vanskelig å predikere, men vi registrerer at det gjøres veldig mange gode tiltak for å snu den negative utviklingen vi har opplevd de senere årene, og at frafallskurven flater ut, sier kommunikasjonsansvarlig i NGF, Tom Rosenvinge til Norsk Golf.

 NGF-styret skrev i sin årsrapport for 2013, publisert i fjor vinter at golf-Norge står overfor en brytningstid:

«I løpet av en kommende fireårsperiode bør golf-Norge se en økning i medlemsmassen og en styrking av klubbenes økonomi», heter det i årsrapporten.

Under Golftinget på Gardermoen i november, legger golfforbundet frem forslag til revidert virksomhetsplan. Der foreslås det å forbedre trenings- og konkurransetilbudet til barn, unge og de ikke-etablerte golferne.

– Det skal etablere en nasjonal jente- og kvinnesatsning, etableres en talentutvikling- og toppidrettssatsning i verdensklasse, samt at forbund og klubber skal bedre gjennomføringsevnen. Samlet sett mener vi at dette er medisinen som skal til for å se positive medlemstall, sier Rosenvinge.

Siden 2009 har det en stor nedgang i antall golfere i hele den vestlige verden. Hos våre naboer i øst ser det ut til at den negative trenden er snudd. I Sverige markerte fjoråret første gang på over ti år med en økning i antall medlemskap.

– Har dere vært i dialog med Sverige angående medlemsutviklingen og hva de har lyktes med?

– Vi har et godt samarbeid med alle de nordiske forbundene som vi møter jevnlig. Det finnes nok ingen svensk blåkopi som vil fungere som fasit i de øvrige nordiske landene, men vi mener og tror at vi i Norden er enige om veivalg, og at vi jobber forholdsvis likt.

 

Antall medlemskap i golfklubber tilsluttet NGF:

Antall medlemskap pr. 03.09.15: 105 651 (-1,44%)

Antall medlemskap pr. 30.09.14: 107 194 (-2,69%)

Antall medlemskap pr. 30.09.13: 110 154 (-5,17%)

Antall medlemskap pr. 03.09.12: 116 160

 

Andel barn og unge til og med 19 år:

Pr. 30.09.15: 7,8%

Pr. 30.09.14: 8,0%

Pr. 30.09.13: 8,4%

Pr. 30.09.12: 9,1%

 

Andel jenter/kvinner:

Pr. 30.09.15: 24,2%

Pr. 30.09.14: 24,4%

Pr. 30.09.13: 24,7%

Pr. 30.09.12: 25,2%