– Målet med prosjektet er å få idrettslag kommunene til å sette i gang lavterskel aktiviteter for folk som har en passiv livsstil. Vi ønsker å få flere folk inn i en eller annen aktivitet for å bedre den generelle folkehelsen sier Gunn Norum i et intervju med Moss Avis fredag. Norum er idrettskretsens prosjektleder på vegne av Østfold Fylkeskommune og Østfoldhelsa.

Mye å spare

I september slapp Newswire en pressemelding der professor ved Institutt for idretts- og friluftslivsfag på Høgskolen i Telemark, Jan Ove Tangen hadde regnet seg frem til at golfens helseverdi i Norge er på svimlende 190 milliarder kroner. 

– Golf er den tredje største idretten i Norge etter fotball og ski, og som sportsgren står golfen for et svært viktig bidrag til folkehelsen. Selve tallene hviler på noen viktige forutsetninger og må leses med forsiktighet, men jeg har tatt utgangspunkt i Helsedirektoratets egne anslag for helseeffekter ved at et menneske går fra å være fysisk inaktiv til å være fysisk aktiv, sa Tangen den gang.

Gevinsten består av redusert sykdom, bedret livskvalitet, økt levealder, produksjonsgevinster og lavere behandlings- og medisinkostnader.

Les også: Golf i Norge = 190 milliarder

Gunn Norum mener også at den positive effekten golf har på folkehelsa er åpenbar.

– Vi håper at flere kommuner ser gevinsten av dette og setter av penger til å hjelpe oss. En sykehjemsplass koster fort 1,3 millioner kroner i året. Så hvis vi kan bidra til å holde flere folk friske, kan kommunene spare store summer, sier hun til Moss Avis.

Aktivitet den beste medisin

Mørk Golfklubb blir det første idrettslaget i distriktet som er med på kommunens nye folkehelseprosjekt, og klubbens daglige leder, Peder Mørk er positiv til tiltaket.

– Aktivitet er ofte den beste medisinen for å få folk friske. Jeg skulle ønske NAV og andre hjelpeinstitusjoner kunne være flinkere til å hjelpe folk i aktivitet, og ikke bare henvise til  timer hos fysioterapeuter og andre helsearbeidere, sier han.

Derfor inviteres de som interesserte i å prøve ut golf til klubben lørdag 1. oktober, hvor man vil få en innføring i golfsporten.

Opplegget er gratis, og målgruppen er eldre, innvandrere og folk med lavere sosial/økonomisk status.