Norges Golfforbund brukte i fjor rundt en million på å markedsføre golfsporten og golfkurs i trykte riksdekkende medier. I år er budsjettet halvert, og NGF har heller bestemt seg for å rette fokus mot markedsføring på Facebook. Norges Golfforbund mener dette er mer effektiv bruk av et begrenset markedbudsjett.
 
– Vi vet at det er tre millioner Facebook-kontoer bare i Norge, og kostnadene for å nå ut gjennom de riksdekkende trykte mediene er stor i forhold til sosiale medier. Når vi ikke har mer markedsmidler enn vi har, er vi nødt til å tenke annerledes. Vi ønsker å bevisstgjøre folk om golfsporten, og gjøre veien fra å lese om golf til å delta på et kurs kortest mulig, sier kommunikasjonsansvarlig i NGF, Tom Gundersen til Norsk Golf.
 
NGF startet i 2011 markedsføringskampanjen «Jo mere vi er sammen». Kampanjen har tatt sikte på å få flere kvinner og barn til golfen. Da Sammen-kampanjen begynte var det en erkjennelse fra NGF sin side at de ikke hadde noen markedsføring av sine produkter. 
 
– Under den store golfboomen trengte vi ikke markedsføre oss. Fortsatt ser vi at det er en del nye golfere på kurs, men så lenge medlemstallene går ned, er vi nødt til å bruke penger også på rekruttering ettersom frafallet er stort, forklarer Gundersen. Han mener sosiale medier er et mer relevant verktøy enn trykte medier for NGF og norske klubber.
 
– Vi kan måle effekten av Facebook-kampanjer på en helt annen måte en i tidligere trykte kampanjer. Det eneste vi sitter igjen med av tall fra tidligere annonsering på er at vi registrerer ingen økning i antall spillere på nybegynnerkurs. I tillegg kan vi i langt større grad kan selektere mot de målgruppene vi ønsker å nå frem til, noe som gir oss mer igjen for hver krone vi bruker.
 
NGF vil i 2014 bruke i overkant av 500 000 kroner på synliggjøring gjennom Facebook og Instagram, kampanjer klubbene også kan knytte seg opp mot. 
 
– Klubbene kan knytte seg opp til kampanjene på sine egne Facebook-sider uten noen kostnad. Vi har satt av penger til å lage kampanjene, markedsføre dem og premiere. Det skal deles ut mye greenfeebilletter i år. Tanken er at vi tar kostnaden på kampanjen og står for nasjonal markedføring. For klubbene er det så enkelt som at de gir et samtykke på at kampanjen skal ligge på klubbens hjemmeside.
 
Klubbene kan også velge å markedsføre kampanjene selv, eller kjøpe egne annonseringspakker for lokal markedsføring. 
 
Denne uka lanseres den første Veien til Golf-kampanjen på Facebook, og senest forrige uke slapp NGF kampanjen «Mine baner», der du kan søke opp og registrere hvilke baner du har spilt på i Norge. 
 
– Det handler om å oppfordre og inspirere til mer spill. Vi vet at mange golfere er opptatt av «samle» på banene sine. Nå har de mulighet til det, og dele det med sine venner. Vi satser mer på brukergenerert aktivitet, for treffer vi blink vil eksponeringen av golfen gå av seg selv. 
 
– Formålet er at det skal være kortest mulig vei fra man får golf i hodet til å melde seg på kurs.